Välkommen på Blendafibers årsmöte 2021!

Det har blivit dags för årsmöte och för att minimera risken för smitta i dessa coronatider kommer vi att hålla mötet utomhus. Inför årets möte står vi även inför ett vägskäl, så det är viktigt att så många som möjligt kommer.

På programmet

 • Sedvanliga årsmötesförhandlingar, se dagordning nedan
 • Diskussion om framtiden för Blendafiber. Se mer info nedan.
  OBS för att kunna ta giltiga beslut om en eventuell försäljning krävs att alla ägare fått möjlighet att lämna sin röst i demokratisk ordning.

När: onsdag den 30 juni kl 19:00

Var: Sunnanvik utomhus vid maskinhallen

Ta med: egen stol och fika

Mer info:  Av ekonomiska och skattetekniska skäl har det varit mest fördelaktigt att driva Blendafiber som en ekonomisk förening med de krav som ställs på styrelsearbete med mera. På så sätt har vi dels kunna dra momsen, dels kunnat skriva av anläggningen och uppfyllt de villkor som ställts för att erhålla de bidrag som funnits att få.

Nu är anläggningen avskriven, momsen avdragen och bidragen säkrade och därför står vi nu i en ny situation där en försäljning kan vara ett bra alternativ till att driva föreningen vidare som tidigare.

Du har redan fått information om vad en försäljning av Blendafiber skulle kunna innebära. Att behålla föreningen i nuvarande form innebär även att våra administrativa kostnader finns kvar. Du hittar därför dem särredovisade här som administrationskostnader 2020:

Kostnadsslag Kostnad kr
Ledningsvisning -3 155
Hemsida -516
Bolagsverket -700
Redovisningstjänster -4 000
Bankkostnader -250
Arvoden styrelse, revisorer, valberedning -9 349
Lagstadgade sociala avgifter -471
Summa kostnader -18 441
Antal anslutningar 89
Årskostnad per anslutning 2020 207

Samtliga kostnader för föreningen hittar du här i Årsredovisningen för 2020.

Ovanstående är underlag för dig att ta hänsyn till när du funderar över om vi ska behålla vårt fibernät eller sälja det.

Dagordning

Årsstämman öppnas.

  1. Val av ordförande.
  2. Val av protokollförare.
  3. Val av två stycken justeringsmän jämte ordföranden att justera dagens protokoll.
  4. Beslut om närvaroförteckning som röstlängd.
  5. Fråga om stämman kallats i behörig ordning.
  6. Föredragning av årsredovisningen med resultaträkning och revisionsberättelsen för räkenskapsåret.
  7. Godkännande av årsredovisningen med resultaträkning och revisionsberättelsen.
  8. Beslut om förfogande av årets resultat.
  9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och revisorer.
  10. Beslut om antal styrelseledamöter samt arvode till styrelse, valberedning och revisorer för verksamhetsår 2021.
  11. Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter.
  12. Val av två revisorer samt suppleant.
  13. Val av valberedning.
  14. Beslut om årlig serviceavgift.
  15. Serviceavtal.
  16. Sälja eller behålla Blendafiber – Styrelsen presenterar konsekvenserna för vägvalen och hur en försäljning skulle kunna gå till. Vad krävs för att sälja/överlåta och avveckla Blendafiber ekonomisk förening? Vad anser medlemmarna?
  17. Övriga frågor.
  18. Mötet avslutas.

Mvh
Styrelsen för Blendafiber Ek. Förening

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.