Svetsning och fiberanslutning

Så här gick det till när Blendafiber anslöt sina medlemmar med fiber. Innehållet på denna sida är ursprungligen publicerat på www.blendafiber.se då först etapp 1 anslöts 2010 och sedan etapp 2, som omfattar Odensjö vid Blodberget, Skäggalösa och Sunnanvik, kopplades på under hösten 2011.

Dags för fiberblåsning

Dags för fiberblåsning.

10 september 2010

Vi närmar oss raskt slutet för grävningen av etapp 1. Det återstår ännu några mindre delsträckor för stamnätet och ett antal serviser som ska grävas med minigrävare i trädgårdar. Men det handlar om dagar snarare än veckor.

Det här med dagsverken har dock blivit ett problem sedan skolorna började. Vi har nämligen haft stora problem att hitta skyffelgubbar som kan hjälpa till vid grävningen. Bert och Klas Åkesson har dock varit våra räddande änglar och ställt upp med arbetsinsatser som vida överstiger vad som ingår i våra kontrakt.

Nästa steg är att låta Peab sätta igång med fiberblåsning och vi har nu sagt varsågod att börja till Peab. De räknar med att kunna börja blåsa inom två veckor och att själva blåsningen kan ta 2-3 veckor, det vill säga en dryg månad sammantaget. Därefter påbörjas svetsningen.

För att fiberblåsningen ska fungera måste ALLA ha slang framdragen till huset. Den som inte borrat hål i väggen kan dock också få fiber blåst, men om du vill ha en längre fiber som kan dras inne i huset måste du ange hur mycket extra fiber du vill ha.

Det är alltså fiberns längd i huset som avgör var du kan sätta fiberutrustningen inomhus. Utgångsläget är att fiberutrustningen installeras där fibern går in i huset.

Det går inte att skarva fibern i efterhand. Om du vill ha mer än 1 meter fiber på insidan av huset måste du anmäla detta eller sätta upp en lapp vid slangens ände där det står hur mycket extra fiber du vill ha.

Viktigt är även att du som redan dragit in slangen i huset har en skarv på slangen där det går att dela den. Annars tvingas Peab att klippa av slangen och då måste du skarva den i efterhand. Det är dock relativt enkelt med hjälp av den flexslang som används vid väggenomföringen.

Grävningen klar

Slangen är nu i backen i Odensjö.

19 september 2010

Den första etappen är nu färdiggrävd och det har blivit dags att börja blåsa fiber. Skäggalösa, Sunnanvik och Blodberget i Odensjö återstår förstås ännu, men dessa delar utgör etapp 2 som kommer att grävas till stor del av EON under nästa år. Den fiber som ska försörja etapp 2 passerar dock genom häradsvägen som visat sig vara svår att komma igenom.

Den sista felande länken i Blendafibers stamnät var väggenomgången mot Karlslund där ett tidigare försök att trycka sig genom vägen misslyckats. Det var nämligen för blött vilket resulterade i att torpeden riskerade att fastna. Men nu är tomslangarna äntligen igenom vägen.

Söndagen den 19 september borrade sig Crilles Bygg & Alltjänst genom vägbanken istället för att trycka.

Nyfiken på hur det gick till? Titta på filmen nedan:

Första med fiber

Peab blåser fiber i Odensjö.

21 september 2010

Nu är fiberblåsningen i full gång. Måndagen den 20 september fick alla med slang framdragen till huset fiber iblåst kring Dalaholm. Under tisdagen blåstes området kring Germundsgård och Rosenlund.

– Har fått fibern indragen idag… svetsningen kvar. Tror det tog 10 minuter o blåsa, hälsar Reijo Anttonen.

Under tisdagen stötte dock fiberblåsarna på ett par problem där vi måste gräva upp slangen för att kunna komma vidare. Så här går det till att blåsa fiber:

Nästa steg – svetsning och inkoppling

Svetsning pågår, när är du hemma?

26 september 2010

Fiberblåsningen går nu undan och redan under veckan som kommer väntas blåsningsarbetet vara slutfört. Då ska alla 56 hushåll i Odensjö som ingår i etapp 1 ha fått fiber till huset. Nästa steg blir att svetsa, alltså att koppla samman fiberförbindelserna i skåpen och därefter installera och ansluta den utrustning vi ska ha inomhus.

I praktiken innebär detta att när stamnätet är svetsat kommer en installatör att åka runt till oss och ansluta cirka sex hushåll om dagen. Detta kräver förstås att någon är hemma så att installatören kan komma in.

Vi kommer att göra upp ett schema där du kommer att tilldelas en dag då installatören beräknas komma hem till dig. Har du inte möjlighet att vara hemma då kanske någon granne eller bekant kan vara det. Annars måste vi be om att få låna en nyckel märkt med namn och husnummer så att installatören kan komma in.

Viktigt är även att du vet var du vill ha utrustningen installerad. Det handlar dels om ett första fiberuttag som sätts på väggen, dels en fiberswitch som behöver ström, men som kan stå upp till 10 meter från det första fiberuttaget. Är du inte hemma när installatören kommer är det förstås viktigt att du tydligt markerar var du vill ha utrustningen.

Hålet i väggen med genomföringsslangen ska förstås vara färdigt innan fiberinstallatören kommer. Behöver du hjälp med detta kanske våra driftiga ungdomar som hjälpte till med dagsverken kan hjälpa till.

Hur utrustningen ser ut och installeras visas i ett par instruktionsfilmer som Wexnet tagit fram. (Filmerna finns inte kvar längre…)

Blåsningen klar!


Nu är all fiber blåst som ska blåsas i etapp 1.

29 september 2010

Den sista metern fiber ligger nu i fiberslangen. Vi har förvisso haft en del problem där fibern kört fast. På dessa ställen har dock Sven Åkesson ställt upp och grävt nya blåshål så att blåsarna kunnat fortsätta sitt arbete. Stort tack Sven!

Detta innebär att vi har ett komplett fibernät i Blendafibers första etapp som nu ska svetsas samman och därefter kopplas in. Redan i nästa vecka påbörjas svetsningen.

Svetsning pågår


Ser du denna bil i närheten av ett fiberskåpär det svetsning som pågår.

14 oktober 2010

Nu är svetsningen i gång. Ser du ekipaget ovan parkerat och inkopplat till ett av våra fiberskåp är det svetsning av fiber som pågår.

Hur det går till och hur det ser ut inuti?


Inuti sitter vår svetsare och fogar samman 
fiber för fiber, en åt gången.

Det här är svetsmaskinen som sammanfogar två fibrer till en. Efter att de svetsats samman sätts en krympförband på som smälts fast i den övre delen av maskinen.

Inkoppling sker …

Nu kommer en installatör och kopplar in fibern hemma hos dig.

18 oktober 2010

Nu vet vi. På fredag den 22 oktober påbörjas arbetet med att installera och ansluta fiberförbindelserna i våra hem. För att så många som möjligt ska kunna vara hemma vid installationen har vi fått Peab att jobba helg. Det betyder att installationerna kommer att ske fredag, lördag och söndag den 22, 23 och 24 oktober samt lördag och söndag den 30 och 31 oktober. Målsättningen är att alla 56 hushåll i etapp 1 ska hinna anslutas under dessa dagar.

Anslutningsarbetet pågår dessutom parallellt med svetsningen av stamnät och sammanfogning i fiberskåpen så nu går det verkligen undan. Detta innebär även att möjligheterna att ändra installationstider är få och att områdesvis ändring inte är möjlig över huvudtaget. Det går ju inte att koppla in ett hushåll i förväg som ännu inte har ett anslutet stamnät.

För att bli inkopplad måste hålet i väggen vara gjort där fibern ska gå in i huset. Klicka för större bild eller se mer instruktioner längre ner på denna sida. 10 mm flexslang kan hämtas hos Björn Lundsten.

Du behöver inte dra in fibern, det fixar installatören, men det måste vara förberett med hål för at installatören ska kunna installera utrustningen och koppla in dig på byanätet.

Kan du inte vara hemma när det blir din tur kanske du kan lämna nyckel till och visa din granne eller områdesansvarige var du vill ha installationen gjord inomhus. Här är tidsplanen skåp för skåp:

Fredag den 22 oktober:

Skåp: C11


Områdesansvarig: Björn Lundsten

 

Skåp: C10


Områdesansvarig: Christer Mårdh

Skåp: C9


Områdesansvarig: Petter Hammarbäck

Lördag den 23 oktober

Skåp: C8


Områdesansvarig: Petter Hammarbäck

Skåp: C3


Områdesansvarig: Markus Karlsson

Skåp: C5 del av


Områdesansvarig: Mårten Karlsson

Söndag den 24 oktober

Skåp: C5 resterande del av


Områdesansvarig: Mårten Karlsson

Skåp: C6


Områdesansvarig: Birger Friman

Skåp: C2 del av


Områdesansvarig: Göran Hägersjö

Lördag den 30 oktober

Skåp: C2 resterande del av


Områdesansvarig: Göran Hägersjö

Skåp: C7


Områdesansvarig: Gunvor och Ingvar Karlsson

Skåp: C15 del av


Områdesansvarig: Magnus Karlsson

Söndag den 31 oktober

Skåp: C15 resterande del av


Områdesansvarig: Magnus Karlsson

Skåp: C1


Områdesansvarig: Reijo Anttonen

100 Mbit/s i Skäggalösa!

Vi har nått mål – de första fiberanslutningarna är nu inkopplade och klara i Odensjö och Skäggalösa.

24 oktober 2010

Björn Lundsten hälsar som första fiberanslutna bybo:

– Så, vänner. Jag skriver det första mailet och skickar de första bitarna över våra splitter nya kablar. Det fungerade visst. Vi kunde visst. Vi har levererat 100 Mbit/s fiber rätt in i kåkarna i Skäggalösa och Odensjö.

Björn har även gjort lite förstamätningar och kan konstatera att uppkopplingen håller måttet.

– I ren nedladdning får jag 11 Mb / sekund! Det innebär att man laddar hem en dvd på 4.2 Gb under 7 minuter..! Bredbandskollen bekräftar nedladdningshastigheten på nästan 100 Mbit/s – däremot får jag blygsamma 40 (!) i upphastighet.

Så här går det till:

Installatören skalar den gula fiberledningen och får fram två fibrer – en röd och en blå.

 

Sedan skalas själva fibern och sätts fast i en speciell fixerare. Det är bara den röda fibern som används, den blå finns med som reserv.

 

En annan fiberkabel med kontaktdon ansluts på andra sidan i svetsen och sedan svetsas de två ihop i denna maskin.

 

När den inkommande fibern är ihopsvetsad med en kontakterad fiber rullas de upp bakom ett vägguttag där en ny optisk fiberkabel kan anslutas med en snabbkoppling.

 

Från den inkommande väggkontakten dras den optiska fiberkabeln till fiberboxen där nätverkskablarna kopplas in. Sedan är det bara att vänta på anslutningen.

När detta publiceras på söndag kväll har ett 20-tal hushåll anslutits. Fler kopplas in efter hand och efter nästa helg beräknas hela etapp 1 vara inkopplad och klar.

Är du osäker på vilken operatör du ska välja kan du vänta till mötet på torsdag då Wexnet, VÖKBY Bredband AB, VoiceTech Sweden AB och Canal Digital kommer för att visa oss vad de kan erbjuda. Se mer längre ner på denna sida.

Du som har fått fiber inkopplad kan även fortsätta använda ditt tidigare bredband parallellt, men den som är lika nyfiken som Björn kan förstås aktivera sin fungerande fiberanslutning redan idag. Allt som krävs är att surfa in på Wexnets hemsida och välja operatör, önskad hastighet och registrera sig som användare.

Bra va?

Rör inte fibern!

Låt fibern vara till installatören kommer.

25 oktober 2010

Vid ett flertal installationer har fibern skadats då ägaren själv dragit in den gula fiberkabeln i huset. Gör inte det. Fibern är nämligen mycket brytkänslig.

Förbered gärna med att borra hål i väggen och dra tomslang från där fibern ska in till dit den ska kopplas, men låt själva fibern vara kvar ihoprullad utanför.

Vill det sig riktigt illa bryts fibern och då kan inte ljuset passera igenom som det är tänkt. I värsta fall måste vi då blåsa om fibern från skåpet och det är både kostsamt och tidsödande. Så låt fibern vara tills installatören kommer.

Vi får även passa på att be om ursäkt för att tidsschemat inte håller. Men det beror helt enkelt på saker vi inte råder över. Räkna med att installatören kommer till dig på lördag eller söndag om du inte redan fått installerat.

Ett veck på fiberslangen som detta kan räcka för att fibern ska skadas.

Läget just nu

2 november 2010

Har du fått fiberutrustningen installerad? Lyser båda lamporna? Grattis! Då är det bara att ge sig ut och använda den digitala fiberförbindelsen när det passar dig. Alla hushåll är dock inte klara än av lite olika anledningar.

Just nu återstår sju hushåll att installera i etapp 1. Det handlar om hus där fibern skadats eller andra problem tillstött. Dessa hushåll kommer att åtgärdas så snart som möjligt. Redan den kommande helgen i den mån det är möjligt. Måste vi blåsa om fiber tar det förstås längre tid. Det beror på hur allvarliga problemen är. Men alla problem ska lösas så fort vi bara kan.

Det kan dock finnas ytterligare problem som vi inte hunnit upptäcka ännu. De sista två veckorna har det nämligen varit lite kaotiskt.

Mycket arbete har skett parallellt som varit beroende av, men inte alltid i fas med, varandra. Samtidigt som ett svetsteam kopplat upp och svetsat stamnätet i skåpen har ett annat team installerat fiberförbindelserna i Wexnets telestation medan en tredje installatör jobbat helg med att installera utrustning hemma hos oss i våra hem då vi förhoppningsvis är hemma.

Inkoppling och svetsning pågår i ett fiberskåp.

För att säkert veta om allt fungerar när utrustningen installeras hemma hos dig måste förstås resten av installationen vara klar. Då ingen haft hela bilden klar för sig har det därför varit svårt att avgöra anledningen till att båda lamporna inte tänds direkt. Är det fel på fiberförbindelsen? Är skåpet färdigsvetsat? Är denna fiber inkopplad och klar i telestationen?

Planen är att Jim, som gjort installationerna hemma hos oss, ska komma på ytterligare ett hembesök och mäta upp varje fiberförbindelses genomlysningsförmåga så att ingen sitter med en dålig förbindelse som kanske fungerar idag men kan fungera sämre längre fram. I samband med denna inmätning upptäcker Jim även eventuella problem med inkopplingen.

När detta sker, vilket är planerat till den kommande helgen, är dessutom alla skåp färdigsvetsade och alla inkopplingar i telestationen klara. Så håll ut ett par dagar till om du inte har två lampor som lyser än.

Inför etapp 2 ska vi ta lärdom och skydda fibern bättre, inte försöka installera allting på en gång utan börja i rätt ände och avsluta med installationen i hemmet när allt annat är klart. Alla är vi barn i början.

Jim gör återbesök


Jim gör inmätning av fiber i helgen.

4 november 2010

På lördag morgon klockan 8:00 återkommer vår installatör Jim för att installera de återstående sju hushållen som inte installerades förra helgen. Härutöver har fyra hushåll rapporterat in fel av olika slag som ska åtgärdas. Men även vi andra med fungerande förbindelser kommer att få återbesök.

Det är inmätningen som ska göras för att säkerställa att alla svetsningar är välgjorda. Det betyder att vi måste hålla oss hemma även denna helg. Kan du inte vara hemma kanske du kan lämna nycklar till en granne, en skåpansvarig eller någon av oss i styrelsen. Hjälp oss även med att meddela dina grannar om detta så att Jim kan slutföra arbetet utan allt för många låsta dörrar.

Etapp 1 i stort sett klar

8 november 2010

Nu är vi i stort sett i hamn med etapp 1. I helgen kopplades de sista sju hushållen in på byanätet samtidigt som de som tidigare haft problem att ansluta åtgärdades. Det återstår en abonnent utan fungerande förbindelse där vi misstänker en felaktig skarv eller svetsning i andra änden, men det ska åtgärdas av Peab under veckan som kommer.

Även mätningar av våra fungerande fiberlinor har gått över förväntan och nu är alla utom en uppmätta och kontrollerade så att de har en signalkvalitet som ska räcka en bra bit in i framtiden. Den återstående kommer också att mätas upp under veckan som kommer.

Är det någon som har andra problem eller något problem vi inte upptäckt eller känner till? Hör i så fall av dig till oss omgående så att vi kan få det åtgärdat. Annars går nu arbetet vidare med att återställa efter grävningar.


Stenhög som ska fraktas bort.

Det återstår en stor mängd uppgrävd sten att frakta bort. Vi kommer att anlita folk för detta och ju längre bort de måste köra stenarna desto mer kommer det att kosta. Har du ett hål i närheten som behöver fyllas med ett lastbilslass eller två? Hör av dig till någon av oss i styrelsen så ska vi se vad vi kan göra.

Hela etapp ett är nu anslutet!


Hela etapp ett är nu anslutet!

12 november 2010

Nu är alla 56 Odensjö och Skäggalösabor som ingår i etapp ett anslutna och klara. 55 har dessutom mätts in och befunnits ha bra förbindelser. Den 56:e klienten kommer att mätas in inom kort. Det betyder att det är fritt fram att börja använda fibern till tv, telefoni och internet.

Wexnet går i dagarna ut med ett brev med en leveransbekräftelse där vi hälsas välkomna till Wexnets nät och även får några tips om hur man aktiverar sin anslutning. Det kostar alltså ingenting att ha fiberförbindelsen, men när du ansluter dig och aktiverar debiterar Wexnet en månadsavgift på 150 kronor. Själva anslutningsavgiften på 500 kronor bjuder dock Wexnet på till alla som aktiverar sina konton inom ett år.

Mer om hur aktiveringen fungerar och om Wexnet hittar du här på www.wexnet.se.

Här på www.wexnet.net kan du aktivera dig direkt och välja operatörer och tjänster efter att du anslutit din dator via fiberswitchen.

Frågor om anslutningar, Wexnet och Wexnets portalguide besvarar Wexnet direkt på e-post info@wexnet.se eller telefon 0470 – 70 33 33.

Bortglömda stenar?


23 november 2010

Nej, vi har inte glömt bort att forsla bort all sten som ligger kvar efter Blendafibers grävningar, även om det kan förefalla så. Vi jobbar på att få till det så fort väder och entreprenörer tillåter.

Har du en håla att fylla upp eller kanske möjlighet att hjälpa till att forsla bort/ta hand om sten? Hör av dig till någon av oss i styrelsen i så fall.

Dags för etapp 2


Dags för etapp 2

07 december 2010

Det är inte dags för grävstart än, men planeringen har startat och Blendafibers områdesansvariga Gösta Hyltén-Cavallius och Gösta Egonsson har varit på det första mötet med EON om etapp 2.

Sträckningarna genom Skäggalösa och Blodberget är i princip spikade, men det diskuteras nu huruvida dragningen mellan Skäggalösa och Sunnanvik ska följa vägen eller gå över maden. EON förespråkar vägen medan Göstorna önskar gå över maden.

På mötet bestämdes det att Gösta och Gösta ska ta fram pris vad det kostar att lägga sträckningen genom maden istället för utmed vägen. Därefter blir det en ny diskussion med EON innan beslut fattas. Har du synpunkter på detta eller annat är det Gösta eller Gösta som är områdesansvariga för etapp 2.

Omvänd grävning

Ny dragning mellan Skäggalösa och Sunnanvik

19 december 2010

På förslag av Gösta Egonsson och Gösta Hyltén-Cavallius har Blendafiber beslutat ändra dragningen av stamledningen, och vi har även fått EON med oss.

Från början var planen att EON skulle gräva utmed vägen mellan Skäggalösa och Sunnanvik, men då vägen är svårgrävd och trafikerad av många tyngre maskiner som riskerar att skada nedgrävda kablar, beslutades att gå via maden istället.

EON kom då med motförslaget att Blendafiber skulle stå för grävningen och att EON samförlägger med Blendafiber istället för tvärtom. Och nu blir det så.

Så fort markförhållandena tillåter i vår kommer Sven Åkesson att utföra grävningen åt Blendafiber och samförlägga EON:s elkabel över maden mellan Skäggalösa och Sunnanvik.

Klicka här för att se hela kartan.

Många redan igång

Allt fler använder fibern.

14 januari 2011

Många är redan igång med sina fiberförbindelser och fler väntar på att tidigare avtal ska löpa ut. Just nu är 24 av 56 möjliga hushåll aktiva fiberanvändare och fler väntas följa inom kort. Här är några erfarenheter från ett par av dem som var först att hoppa på tåget:

– Jag valde Bahnhof till min internetuppkoppling på grund av att jag varit kund hos dem i många år i mitt ADSL-abbonemang och de aldrig har givit mig några problem. Upplevelsen hastighetsmässigt och åtkomstmässigt har hittills varit hundraprocentig, berättar Björn Lundsten.

– Jag har valt Blixtvik eftersom jag hade ADSL-abonnemang där, och jag valde 100/100. Det fungerar alldeles utmärkt. Däremot har jag inte anslutit telefonen ännu, berättar Christer Mårdh.

– Jag valde Blixtvik för att de kunde erbjuda snabbast möjliga förbindelse och en fast ip-adress. En fast ip-adress gör det enklare att nå saker som till exempel näthårddiskar eller internetkameror utifrån. Min erfarenhet så här långt är att det är mycket snabbt och stabilt, men att vi är lite före vår tid. För att kunna utnyttja den höga hastigheten krävs även samma hastighet i andra änden, och det verkar som om många av de tjänster jag utnyttjar inte har 100 Mbit/s kapacitet ännu, berättar Petter Hammarbäck.

– På telefonisidan valde jag Voicetech av två anledningar. För det första har de ett attraktivt prisläge och för det andra är de lokalt anknytna och har en oerhört smidig supportfunktion. Anledningen till att jag valde att inte beställa helhetslösning (internet + telefoni) från dem är att de inte erbjuder det alternativet jag vill ha, dvs 100 / 100 Mbit. Telefonilösningen har fungerat felfritt ända sedan start, tillägger Björn Lundsten.

Har du egna erfarenheter – positiva eller negativa – som du vill berätta om är du varmt välkommen med dessa till oss.

Ett hett tips är att inte säga upp ditt vanliga telefonabonnemang först om du vill gå över till ip-telefoni. Om du låter den valda operatören ta hand om detta får du behålla ditt gamla telefonnummer och slipper samtidigt sitta i telefonkö hos Telia.

Nu söks tillstånden för etapp 2


Delikat grävning bland fornminnen.

11 februari 2011

Nu är EON färdig med sin projektering och ska skicka in sina tillståndsansökningar för nedgrävning av elkabel utmed Blodberget och genom Skäggalösa till Sunnanvik. Det samma gör nu Blendafiber för att få lägga med fiberslang och för de delar som vi får gräva i egen regi.

Var fibern kommer att gå kan du nu se på kartan som uppdaterats med de senaste ändringarna. Därefter väntar vi bara på tillstånd och tillräckligt mycket vår i marken för att kunna sätta igång med grävning av etapp 2.

Tillstånd klart

23 maj 2011

Nu är alla tillstånd klara. Vi har fått grönt ljus att börja gräva och lägga ner fiber även på sjönära ställen som nedanför Blodberget, vid Sunnanvik och ut till Bonäs. Både Länsstyrelsen och Alvesta kommun har nu sagt sitt och beslutat ge Blendafiber strandskyddsdispens på berörda delar.

Enligt 19 kap. 3b § miljöbalken får detta beslut inte överklagas, så nu dröjer det inte länge tills grävingen kommer igång.

Försenad grävning


Eon-ES senarelägger grävstarten.

27 maj 2011

Grävstarten har försenats. Eon-ES kommer inte att påbörja sin grävning i Skäggalösa och den återstående delen nedanför Blodberget förrän i mitten av augusti. Anledningen är att det har dragit ut på tiden med vissa tillstånd, meddelar Eon, och att detta dessvärre förskjuter grävstarten.

Blendafiber kommer dock att få ut material för att påbörja den egna grävningen och vi kommer även att gräva den gemensamma sträckningen från södra Skäggalösa till Sunnanvik där Eon samförlägger med oss.

Eons senarelagda grävstart innebär dock att det inte går att påskynda fiberutbyggnaden ytterligare även om vi gräver färdigt våra egna delar i förväg. Det är därför rimligare att räkna med att etapp 2 skulle kunna vara färdigt att tas i bruk senare i höst.

Nu börjar grävningen igen

Grävstart.

8 augusti 2011

I torsdags var vi på uppstartsmöte med EON och idag, måndag den 8/8 startar EON:s nedläggning av elkablar. Det är även startskottet för fibern till etapp 2 som ska komplettera och slutföra Blendafibers byanät.

För EON:s del handlar det om 4,4 km högspänningsledning och 3,9 km lågspänningledning som ska grävas ner samtidigt som 3,7 km luftledning ska raseras. För Blendafibers del kommer vi att samförlägga en stor del av fibern i etapp 2 med EON och bara gräva mindre sträckor själva. Alla avtal och bygglov är klara så nu kommer det att grävas för fullt.

Vi startar vid Lockagård där EON slutade förra året och fortsätter mot Blodberget. Viktigt är att du som ska ha in fiber markerar var på tomten du vill att fibern ska komma in. Efter denna sträcka kommer sträckan Skäggalösa-Sunnanvik att grävas med start söderifrån i Sunnanvik.

Nu grävs etapp 2

Nu grävs etapp 2.

1 september 2011

Nu pågår EON:s grävning för fullt och Odensjö-delen nedanför Blodberget är nu färdiggrävt för EON:s del. Återstår gör servisgrävning och den återstående sträckan till Sjöanäs som Blendafiber ska göra i egen regi.

Även i Skäggalösa grävs det för fullt och i nästa vecka påbörjas även grävningen mellan Skäggalösa och Sunnanvik. Grävningen av stamnätet beräknas pågå under september och vi hoppas även kunna göra servisgrävningen parallellt.

Servisen är alltså sträckan från stamnätet till din fastighet. Varje fastighet ska ha en egen fiberslang som går från fastigheten till närmaste fiberskåp. När slangen går utmed stamnätet läggs även servisslangen ner, men bara fram till där slangen ska svänga av in till en fastighet. Där tar Blendafiber vid och fortsätter grävningen.

Det är därför viktigt att du märker ut var du vill ha in slangen i trädgården så att EON:s grävare kan släppa fiberslangen på rätt ställe.

Tidsplan för etapp 2

1 september 2011

Det är ännu så länge svårt att ge någon mer exakt tidsplan för fibergrävningen, men så här ser i alla fall vår preliminära tidsplan ut:

Grävning av stamnät och serviser: september – oktober

Blåsning av fiber: oktober – november

Svetsning och inkoppling av fiber i fastigheter: november – december

Servisgrävning och installation

1 september 2011

Blendafiber ombesörjer grävning av fiberslang från stamnät till din fastighet. I avtalet ingår grävning fram till tomtgräns, sedan står fastighetsägaren för resterande grävning genom trädgården.

Erfarenheter från etapp 1 visar dock att de flesta vill ha hjälp med grävning även i trädgården och att det krävs ett djup på 50 cm för att fibern ska ligga skyddad. Då det är svårt för de flesta att gräva så djupt på egen hand kommer Blendafibers servisgrävare även att hjälpa till med denna grävning, dock mot betalning. Det kommer att kosta 650 kronor i timmen inklusive moms för den del som grävs i din trädgård.

Vill du absolut inte ha denna hjälp måste du anmäla detta snarast möjligt och själv ta ansvar för att grävningen blir gjord på ett korrekt sätt i god tid före fiberinstallationen. Anmäl i så fall till Björn Lundsten på telefon: 072 – 220 69 18.

Även installationen har förändrats något efter våra erfarenheter från etapp 1. Det är fortfarande så att det krävs ett hål in genom väggen till den plats där fiberswitchen ska installeras. Borra ett 12 mm hål som lutar utåt så att vatten inte kan rinna in via slangen. Du bör även mäta upp hur mycket extra fiber du behöver ha inne i huset så att den räcker fram till den plats där du vill ha fiberswitchen installerad. Är du inte hemma när fibern blåses i kan du sätta en lapp på husväggen eller på tomslangen och berätta hur många meter extra fiber som behövs.

Den skarvslang som träs genom husväggen kommer dock fiberinstallatören att ha med sig i samband med installationen så du behöver inte göra något annat än att förbereda med hålet i väggen där fibern ska in.

När slangen är nergrävd kommer den att sticka upp framme vid husväggen. Dess längd anpassas vid fiberblåsningen. När fibern är iblåst kommer även den att sticka upp ur slangen och hänga i en rulle. Rör INTE fibern och försök absolut inte att dra in den i huset själv! Fibern är mycket känslig för brytning och om den bryts på fel ställe blir den för kort för att nå in.

Nu blåser vi i fiber i slangarna


Nu blåses fibern även i etapp 2.

8 november 2011

Blåsning pågår nu samtidigt som den sista extra grävningen utförs. Det betyder att vi ligger väl till i tidsplanen och att svetsning och inkoppling snart kan göras. Sedan är det faktiskt klart att använda för den som vill!

Men för att inkopplingen ska kunna ske måste ett hål borras genom husväggen. 12 mm ska hålet vara i diameter och se till så att hålet lutar utåt så att det inte kan rinna in vatten genom hålet. Det är du som ansvarar för att hålet finns när installatören kommer. Be någon om hjälp i god tid om du inte kan utföra det själv.

Så här dras slangen in i huset:

Om du borrar ett 12 mm hål som lutar utåt kan installatören trä igenom en 10 mm flexslang (en sådan som man drar elledningar igenom). Därefter kan fiberslangen, som har en inre diameter på 12 mm, träs utanpå flexslangen och då kan även eventuellt vatten som tränger upp i fiberslangen rinna ut på utsidan via skarven. Se skiss nedan.

På insidan av väggen kommer hålet att döljas av ett fiberuttag som ser ut som på bilden nedan. Fiberuttaget är 90 mm högt, 115 mm långt och sticker ut 45 mm.

Full fart från början!

20 november 2011

Hela etapp 2 är nu grävt. Fibern är blåst och inkoppling pågår. Faktum är att svetningen gjordes grundligt från början, likaså installationen i Wexnets telestation. Redan när etapp 1 slutfördes kopplades nämligen alla fiberändar in, även de som leder vidare till Skäggalösa och Sunnanvik. Det innebär att nu när du får din fiberrouter installerad är den redo att användas direkt!

Fritt fram att använda fibern till tv, telefoni och internet alltså. Men för att det ska fungera måste du även aktivera din anslutning hos Wexnet och välja till tjänsteleverantörer.

Du kommer att få ett brev från Wexnet med en leveransbekräftelse där du hälsas välkommen till Wexnets nät och även får några tips om hur man aktiverar sin anslutning. Det kostar ingenting att ha fiberförbindelsen, men när du ansluter dig och aktiverar debiterar Wexnet en månadsavgift på 150 kronor. Själva anslutningsavgiften på 500 kronor bjuder dock Wexnet på till alla som aktiverar sina konton inom ett år.

Mer om hur aktiveringen fungerar och om Wexnet hittar du här:

Här på www.wexnet.net kan du aktivera dig direkt och välja operatörer och tjänster efter att du anslutit din dator via fiberswitchen.

Frågor om anslutningar, Wexnet och Wexnets portalguide besvarar Wexnet direkt på e-post info@wexnet.se eller telefon 0470 – 70 33 33.

Har du egna erfarenheter – positiva eller negativa – som du vill berätta om är du varmt välkommen med dessa till oss.

Maila dem till info@blendafiber.se

Ett hett tips är att inte säga upp ditt vanliga telefonabonnemang först om du vill gå över till ip-telefoni. Om du låter den valda operatören ta hand om detta kan du nämligen behålla ditt gamla telefonnummer och slipper samtidigt sitta i telefonkö hos Telia.

Du kan testa hur snabb din internetförbindelse är här på bredbandskollen.se.

Du kan testa hur snabb din internetförbindelse är här på bredbandskollen.se.

Fler sidor från Blendafibers byggande av ett byanät:

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.