Projektering

Så här gick det till när Blendafiber projekterade och började undersöka förutsättningarna för att bygga ett byanät. Innehållet på denna sida är ursprungligen publicerat på www.blendafiber.se mellan den 11 februari och 3 mars 2010.

Klart för start, eller nödbroms?

14 februari 2010

Nu har vi i Blendafibers interimstyrelse nått ett första delmål. Vi har samlat på oss tillräckligt med fakta för att få fram ett första beslutsunderlag. Nu är det upp till dig att avgöra om vi ska fortsätta eller inte. Så här ligger det till:

Efter att ha fått resultatet av en första projektering kan vi nu konstatera att taket på 30 000 kronor verkligen håller. Vi räknar med att kunna bygga ett byanät dimensionerat för drygt 100 anslutningar i Odensjö, Skäggalösa och Sunnanvik. Det betyder att det dras ett stamnät med fiber som gör det möjligt för alla boende och ytterligare några inflyttade att ansluta sig.

Här kan du se hur stamnätet är tänkt att gå.

Detta byanät räknar vi med ska kosta 2 000 000 kronor att bygga inklusive moms. Det ser även ut att lätta på bidragsfronten där Alvesta kommun visat sig vara en viktig faktor. De EU-bidrag vi funnit vara möjliga att söka kräver nämligen en viss medfinansiering.

Om Alvesta kommun ställer upp med 100 000 kronor kan vi kanske få ytterligare 300 000 kronor av EU, det vill säga totalt 400 000.

Genom att samförlägga med EON kan vi också få ett bidrag som heter kanalisationsstöd. Det är ett bidrag som bara utgår när man samförlägger. Bidraget syftar till att minimera grävningen och få så mycket infrastruktur som möjligt på samma plats.

För vår del innebär en samförläggning att vi faktiskt får betala mer till EON för att ”följa med” än vad det skulle kosta att själva plöja ner tomslang. Men kanalisationsstödet ger oss häften av grävkostnaderna och hälften av det som grävs ner, tillbaka.

Totalt sett innebär detta att det blir billigare för oss att samförlägga med EON. Om vi samförlägger enligt nu liggande projektering räknar vi med att få tillbaka cirka 200 000 kronor i kanalisationsstöd.

Om vi inte samförlägger med EON nu kommer EON att gräva ändå. Det betyder att vi måste gräva en gång till utmed samma vägar som EON, men utan att komma i närheten av EON:s elledningar. Det blir alltså svårare och dyrare för oss att gräva och plöja efter att EON lagt ner sina kablar. Men åter till ekonomin.

Om vi lyckas få dessa bidrag skulle de kunna sänka den totala kostnaden med åtminstone en fjärdedel. Det handlar då om cirka 1 400 000 kronor istället för 2 000 000. Men vi måste ändå punga ut med 2 000 000 då bidragen betalas ut i efterhand.

Vi måste ha 67 anslutna hushåll för att totalkostnaden per hushåll ska bli 30 000 kronor. Vi är nu över 70 intresseanmälda. Med 70 anslutna hushåll blir kostnaden 29 000 kronor per hushåll. Men då kan du även räkna med att få tillbaka 5 000 – 10 000 kronor när bidragen betalas ut. Slutsumman landar då troligen strax över 20 000 kronor.

Men för att kunna finansiera byggandet måste vi sätta medlemsavgiften till strax under 30 000 kronor.

Så nu är den stora frågan: ska vi gå vidare med detta?

För att kunna samförlägga med EON måste föreningen Blendafiber skriva på ett avtal om samförläggning och förbinder sig därmed att införskaffa den tomslang som ska läggas ner och betala EON för grävjobbet.

Vi kan inte skriva på detta avtal med EON förrän vi fått in ditt påskrivna fiberanslutningsavtal och markägarnas påskrivna markavtal. Och dessa avtal är alltså bindande.

Får vi inte in 67 påskrivna avtal före den 1 mars riskerar vi att missa möjligheten att samförlägga med EON. Så skriv på och skicka in ditt avtal nu på en gång. Hjälp oss gärna att informera grannar och andra berörda så att vi får in avtalen i tid.

Insatsen behöver inte betalas till den 1 mars, men räkna i alla fall med att du kommer att behöva betala in den under mars eller april.

Tvekar du eller vill hoppa av går det också bra. Det viktigaste just nu är ändå att vi får in tillräckligt många avtal för att kunna gå vidare, eller så att vi kan dra i nödbromsen innan det är för sent.

Telia Sonera planerar att avveckla det fasta telenätet

15 februari 2010

En viktig anledning till att skynda är att kunna samförlägga med EON som ska gräva ner elledningar i en stor del av Odensjö. En annan att Telia redan påbörjat nedmonteringen av det fasta telenätet.

I Smålandsposten den 15 februari 2010 berättas det bland annat att:

”Telia Sonera planerar att avveckla det fasta telenätet på flera orter i landet. Vetlanda är en av dem, och det berör också teleabonnenterna i Lindshammar. För personer med trygghetslarm måste kommunen nu hitta andra lösningar.”

Se hela artikeln här,

eller läs mer på Smålandsposten på nätet.

Varför så bråttom?

Tidningen Mobil: Slut på bredband till fast pris

17 februari 2010

”Om man vill åka fort där får man också räkna med att det drar mycket bensin.” Så säger Telias Sverigechef Erik Hallberg till tidningen Mobil i en artikel vid namn ”Slut på bredband till fast pris”. Artikeln handlar om att Telia inte är de enda som räknar med att plocka bort mobila bredbandsabonnemang med fri användning. Betala för det du använder, är istället budskapet.

Skäggalösa i täten!

23 februari 2010

Nu har det kommit in ganska många påskrivna avtal. Tillräckligt många för att vi verkligen ska kunna göra verklighet av byanätet. Men varför är det en sån övervikt bland Skäggalösaborna jämfört med de som bor i Odensjö?

Av de redan påskrivna avtalen är 27 från Skäggalösa och bara 18 från Odensjö. I Skäggalösa finns bara 43 möjliga fastigheter att ansluta – resterande 57 finns i Odensjö.

Så kom igen nu Odensjöbor – vi ska väl inte ha ett Odensjölöst Skäggafibernät?

skaggalosa

Skäggalösa mer intresserade av fiber?

En möjlig förklaring till att vi i Odensjö är mer tveksamma kan nog vara att vi trots allt har ganska bra bredbandsförbindelser idag.

Vi som bor tillräckligt nära telestationen når i princip samma hastigheter som de bättre beställda i stan. I Skäggalösa är avståndet till telestationen längre och Skäggalösabornas ADSL fungerar inte alls lika bra som hos oss i Odensjö.

Dessvärre kommer nog varken vi i Odensjö eller Skäggalösa att få behålla ADSL så som det fungerar idag, att döma av utvecklingen för olönsamma telenät på landsbygden.

Detta är antagligen den viktigaste anledningen till att vi bör bygga vårt egna, oberoende byanät. Ett byanät där vi tillsammans blir en tillräckligt stor enhet för att vara intressanta för telebolag, bredbandsoperatörer och andra tjänsteleverantörer.

Billigare och säkrare telefoni och tv får vi så att säga på köpet.

Så vad händer nu?

24 februari 2010

Den 26 februari ska representanter från Blendafibers styrelse träffa EON för att bestämma om samförläggning. På fredag lämnas även ett nytt underlag in för ny projektering och det baseras då bara på befintliga anslutningsavtal, inte dem som tackat nej eller inte skrivit på avtalen.

För dig som fortfarande tvekar innebär dock detta att du ännu har chansen. Påskrivna avtal som lämnats in till Björn Lundsten före kl 21:00 på torsdag den 25 februari tas även med i den nya projekteringen.

Här kan du hämta avtalen som PDF-filer:

Markavtal

Fastighetsavtal

Sparbanken Ekens låneavtal.

En del har haft svårigheter med att öppna ovanstående avtal som PDF-filer.

Prova då att hämta avtalen som Word-dokument istället:

Hämta Markavtal_Blendafiber.doc

Hämta Fastighetsavtal_Blendafiber.doc

Hämta låneavtalet banklan_Eken.doc

Rapport från styrelsemöte den 23 februari 2010

24 februari 2010

På tisdags kväll den 23 februari summerade styrelsen alla inkommande intresseanmälningar, inbetalda medlemsavgifter och påskrivna avtal. Av 100 möjliga anslutningar i Odensjö och Skäggalösa har 75 anmält intresse och 25 tackat nej.

Mötets viktigaste punkt var dock om vi skulle gå vidare eller avbryta projektet. Och då var det egentligen bara de påskrivna avtalen som räknades.

Den 23 februari hade Blendafiber Ekonomisk förening mottagit 61 anslutningsavtal. Det är för få för att vi ska klara kostnadstaket på 30 000 kronor. Vi hade behövt 67 påskrivna avtal för att bygga ett heltäckande fibernät i Odensjö och Skäggalösa för under 30 000 kronor per anslutning.

Styrelsen beslutade dock att antalet var tillräckligt stort för att göra en ny projektering och beräkna ett nytt bättra anpassat fibernät som bara omfattar de som faktiskt tecknat sig för att ansluta. Det ursprungliga förslaget som landade på 2 000 000 kronor handlade ju om ett fibernät dimensionerat för 100 anslutningar.

Genom att dimensionera nätet för 60-talet anslutna räknar vi med att kunna sänka den totala kostnaden till under 1 800 000 vilket är vad som krävs för att anslutningskostnaden ska understiga 30 000 kronor per hushåll.

Påskrivna avtal

25 februari 2010

Sedan i tisdags har vi fått in flera påskrivna avtal och löften om att ännu fler är på väg. Till och med några som tidigare tackat nej har nu valt att gå med!

Vi är därmed uppe i totalt 73 anslutningar. Med fler att fördela den totala kostnaden på blir det förstås billigare för var och en.

Går vi efter den tidigare gjorda förprojekteringen skulle detta innebära att insatsen hamnar på 28 000 kronor och att slutkostnaden hamnar kring 22 000 kronor om vi får alla de bidrag vi söker. Men i dessa summor finns flera osäkerheter så ta det för en målsättning, inte ett löfte.

Se preliminär kostnadskalkyl

En faktor som kan påverka priset är om vi kan samförlägga med EON även i Skäggalösa och till Sunnanvik. En annan är hur en ny noggrannare projektering för att bara ansluta de 73 tecknade påverkar. Båda dessa saker kan göra det ännu billigare.

Fastigheter att ansluta

paskrivna

Fastigheter i Odensjö och Skäggalösa att ansluta
till Blendafiber (klicka för större bild)

28 februari 2010

Nu är det hög tid att betala in medlemsavgiften till Blendafiber. Vi har nämligen fått in 74 påskrivna avtal, men det är bara 50 av dessa som betalat medlemsavgiften på 300 kronor. Din medlemsavgift är viktig för att du ska ha rösträtt vid kommande medlemsmöte. Mer info följer inom kort.

Rapport från styrelsemöte den 1 mars 2010

2 mars 2010

Den 1 mars träffades Blendafibers interimstyrelse för att besluta om hur föreningen nu ska gå vidare och för att informeras om hur mötet med EON avlöpt.

Mötet med EON hade varit mycket positivt. EON planerar att börja gräva i mitten av april och räknar med att vara färdiga i höst. På frågan om EON skulle kunna tidigarelägga nedgrävning av elkablar i Skäggalösa och eventuellt gräva ner kablar till Sunnanvik var EON också positiva och såg många samordningsfördelar med att samförlägga, inte minst med tanke på alla fornminnen som kan ställa till med problem. Några sådana löften har dock inte avgivits ännu, men besked i frågan kan vara klart redan till det kommande medlemsmötet.

Interimstyrelsen beslutade även att hålla ett medlemsmöte där en riktig styrelse kan väljas av medlemmarna och där insatsen bestäms, det vill säga hur mycket var och en ska betala och när betalningen ska ske. Mötet bestämdes preliminärt till torsdagen den 18 mars klockan 19:00 i Odensjö skola.

Mer info kommer här på Blendafiber.se. En inbjudan kommer dessutom att skickas/delas ut till alla som tecknat sig för anslutning.

För att vara röstberättigad på mötet är det viktigt att du betalar in medlemsavgiften på 300 kronor i god tid före den 18 mars. Till dags dato har vi fått in 52 betalningar medan 74 skrivit på anslutningsavtalet.

Mer information om bredband på landsbygden

3 mars 2010

Bredbandskokboken är en samlingsvolym på nätet med information om bredband för de som inte har eller vill ha mer bredband och är beredda att själva göra nåt åt det.

Svenska Stadsnätsföreningen (SSnF) har i samarbete med LRF tagit fram en broschyr om bredband på landsbygden som du kan hämta här:

Svenska Stadsnätsföreningens broschyr Bredband till dig som bor på landsbygden (PDF-fil på 1 233 kbyte)

Fler sidor från Blendafibers byggande av ett byanät:

1 tanke kring ”Projektering

  1. Pingback: Uppdaterad historik | Byanätet Blendafiber

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.