Kallelse till årsmöte – med förslag om likvidering av föreningen

Välkommen till Blendafiber Ekonomisk förenings årsmöte 2022. Eftersom Blendafibers byanät nu är sålt till Wexnet har den ekonomiska föreningen inte längre någon uppgift. Styrelsen föreslår därför att Blendafiber Ekonomisk förening upplöses genom Frivillig likvidation, och det är även ett av de beslut som kan tas på årsmötet.

En annan viktig punkt på årsmötet är den utbetalning av återstående medel som sker till medlemmarna vid en likvidation.

Styrelsen kommer att presentera förslaget och informera om vad det innebär på årsmötet. Men det är du som medlem som avgör vad som ska ske, så kom och gör din röst hörd.

Var: Vrankunge skola
När: Måndagen den 28 mars kl 19:00
Tips: medtag egen fikakorg!

OBS! För att kunna betala ut återstående medel till dig behöver vi få in ditt aktuella bankkonto-, bankgiro- eller postgironummer. Av administrativa och kostnadsmässiga skäl kan utbetalning bara göras när inbetalningsuppgifter finns till alla medlemmar.

Dagordning för Blendafiber Ekonomisk förenings årsstämma den 28 mars 2022:

Årsstämman öppnas

§1 Val av ordförande för mötet.

§2 Val av protokollförare för mötet.

§3 Val av två stycken justeringsmän jämte ordföranden att justera dagens protokoll.

§4 Beslut om närvaroförteckning som röstlängd.

§5 Fråga om stämman kallats i behörig ordning.

§6 Föredragning av årsredovisningen med resultaträkning och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021.

§7 Godkännande av årsredovisningen med resultaträkning och revisionsberättelsen.

§8 Beslut om förfogande av årets resultat.

§9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och revisorer för räkenskapsåret 2021.

§10 Wexnet är nu ägare till fiberanläggningen och Blendafiber EF fyller inte längre någon funktion. Info om frivillig likvidation, vad det innebär, hur det går till, ekonomi med kostnader och utbetalning av återstående medel.

§11 Beslut om Frivillig likvidation av Blendafiber Ek. förening samt i så fall val av dag då föreningen ska gå i likvidation.

§12 (Om likvidationsbeslut) Val av Likvidator.

§13 (Om likvidationsbeslut) Beslut att Likvidator betalas enligt räkning för nedlagt arbete.

§14 Övriga frågor:

  • Lämna kontonummer eller bankgironummer till Magnus Karlsson, för att kunna betala ut pengar när föreningen har likviderats.
  • (Om likvidationsbeslut) Blendafibers hemsida läggs ner då behov saknas och kopia säkrats.
  • Wexnet är nu ägare till fiberanläggningen.

§15 Mötet avslutas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.