Kallelse till årsmöte 2019

Då har åter ett år gått och det är tid för Blendafibers årsstämma.

Dagordning:

Årsstämman öppnas.

1 Val av ordförande.
2 Val av protokollförare.
3 Val av två stycken justeringsmän jämte ordföranden att justera dagens protokoll.
4 Beslut om närvaroförteckning som röstlängd.
5 Fråga om stämman kallats i behörig ordning.
6 Föredragning om etapp 3 och de nya medlemmarna i föreningen.
7 Föredragning av årsredovisningen med resultaträkning och revisionsberättelsen för räkenskapsåret.
8 Godkännande av årsredovisningen med resultaträkning och revisionsberättelsen.
9 Beslut om förfogande av årets resultat.
10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och revisorer.
11 Beslut om arvode till styrelse, valberedning och revisorer för verksamhetsår 2019.
12 Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter.
13 Val av två revisorer samt suppleant.
14 Val av valberedning.
15 Beslut om årlig serviceavgift.
16 Serviceavtal.
17 Övriga frågor.
18 Mötet avslutas.

Övrig info

Medtag egen fikakorg!

Bytt e-postadress? Maila till info@blendafiber.se

Hämta kallelse som PDF-fil:

Klicka för att hämta kallelsen som PDF-fil.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.