Kallelse årsmöte 2018

2018-03-08 – uppdaterad 2018-03-29

Härmed kallas till årsmöte med Blendafiber Ekonomisk Förening.

Dagordning:

Årsstämman öppnas.

1 Val av ordförande.
2 Val av protokollförare.
3 Val av två stycken justeringsmän jämte ordföranden att justera dagens protokoll.
4 Beslut om närvaroförteckning som röstlängd.
5 Fråga om stämman kallats i behörig ordning.
6 Föredragning av årsredovisningen med resultaträkning och revisionsberättelsen för räkenskapsåret.
7 Godkännande av årsredovisningen med resultaträkning och revisionsberättelsen.
8 Beslut om förfogande av årets resultat.
9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och revisorer.
10 Beslut om arvode till styrelse, valberedning och revisorer för verksamhetsår 2018.
11 Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter.
12 Val av två revisorer samt suppleant.
13 Val av valberedning.
14 Beslut om årlig serviceavgift.
15 Serviceavtal.
16 Information och beslut om nya anslutningar.
17 Övriga frågor.
18 Mötet avslutas.

 

Övrig info

Medtag egen fikakorg!

Bytt e-postadress? Maila till info@blendafiber.se

Du som har fastighet inom Blendafibers område, men ej har fiberanslutning är också välkommen på mötet. Där kan du lämna intresseanmälan för anslutning om du ej gjort det tidigare.

Vi har just nu 7 st intresseanmälningar för att gå med i en tredje etapp.

Välkommen, hälsar Styrelsen för Blendafiber Ekonomisk förening

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.