Preliminär kostnadskalkyl baserad på aktuellt antal anslutningar
Kostnad Totalt Per anslutning   Förklaring:     Antal anslutningar 100
Insats 2 147 075   27 884     Kostnader - kanalisationsbidrag   Anmälda 77
Möjliga bidrag 708 000   9 195     Bidrag utöver kanalisationsbidrag   Osäkra 0
Att återbetala 455 000   5 909     Bidrag inkomna i efterhand   Tackat nej 23
Slutkostnad 1 692 075   21 975     kronor   Att ansluta 77
Prisuppgifter:       Längduppgifter:       Kostnader:  
Grävning 55,0   kr/meter Grävning 12 700   meter Grävning 698 500  
Plöjning 35,0   kr/meter Plöjning 9 525   meter Plöjning 333 375  
Väggenomgångar 10 000,0   kr/styck Väggenomgångar 10   stycken Väggenomgångar 100 000  
Brunn, skarvar, matr. 5 900,0   kr/styck Brunn, skarvar, matr. 15   stycken Brunn, skarvar, matr. 88 500  
Fiberblåsning 2,0   kr/meter Fiberblåsning 45 000   meter Fiberblåsning 90 000  
Fibersvetsning 351,0   timmar Fibersvetsning 750   timkostn Fibersvetsning 263 250  
Sjökabel 0,0   kr/meter Sjökabel 0   meter Sjökabel 0  
16/12-slang 4,0   kr/meter 16/12-slang 60 000   meter 16/12-slang 240 000  
48-fiber 16,0   kr/meter 48-fiber 5 000   meter 48-fiber 80 000  
24-fiber 10,5   kr/meter 24-fiber 2 500   meter 24-fiber 26 250  
12-fiber 8,0   kr/meter 12-fiber 5 400   meter 12-fiber 43 200  
2-fiber 5,0   kr/meter 2-fiber 32 000   meter 2-fiber 160 000  
Switch i hemmet 1 000,0   kr/styck Switch i hemmet 77   antal Switch i hemmet 77 000  
Samförläggningsbidrag 27,5   kr/meter Samförläggning EON 9 200   meter Återställning/övrigt 200 000  
Möjliga bidrag:  
Kanalisationsbidrag 253 000   Totala kostnader: 2 400 075  
Bankstiftelsen 55 000   Avgår ev bidrag: 708 000  
EU-bidrag 400 000   Att betala: 1 692 075  
Totalt: 708 000   Per anslutning: 21 975