Information angående överlåtelse av vårt fibernät

Blendafibers styrelse har varit i kontakt med Wexnet, IP-Only och Svenska Stadsnät. Här är resultatet så här långt av våra kontakter.

Wexnet

Proceduren innebär kortfattat kontroll av dokumentation, inmätning och markavtal samt att det genomförs en besiktning. Uppkommer inga betydande avvikelser vid besiktningen ersätter Wexnet föreningen med upp till 2 000 kr per anslutning. Allt formuleras i ett överlåtelseavtal, som Wexnet tillhandahåller. Mer om Wexnet på:
https://wexnet.se

Kommentar: Wexnet är den distributör av bredband och tjänster som vi är knutna till idag.

IP-Only

Givet antalet ansluta hushåll (100 st), så kan vi erbjuda 5 000 kr per ansluten fastighet. Totalt pris om 500 000 kr.

  • Att den information som tillsänts IP-Only är korrekt och ger i allt väsentligt en rättvisande bild av Infrastrukturen.
  • Att antal anslutna hushåll uppgår till minst 100 (SDU).
  • Att 50 % av ersättningen för infrastrukturen innehålls som säkerhet för eventuella garantibrister under 12 månader från Tillträdet.
  • Att samtliga sträckor som omfattas av Infrastrukturen är korrekt inmätta.
  • Att teknisk besiktning av nätet kan genomföras med tillfredsställande resultat samt att erforderliga tillstånd, lednings- och nyttjanderätter från samtliga markägare och tillståndsgivare avseende Infrastrukturen, kan överlåtas till IP-Only.
  • Att Blenda kvarstår som kontraktspart för det fall partsbyte inte kan ske enligt ovan (andrahandsupplåtelse).
  • Att sedvanliga garantier och villkor i enlighet med IP-Onlys mall för överlåtelseavtal kan lämnas av Blenda.

Efter budet ställde Blendafiber två följdfrågor till IP-Only: 

  1. Hur tänker IP-Only försörja vårt byanät – med egen förbindelse/hyra in sig på Wexnets eller någon annans?
  2. Vad har IP-Only för avgifter för att försörja våra medlemmar med bredband och nättjänster? Vad kommer det att kosta att använda nätet när IP-Only äger och driver det?

Svar från IP-Only:

1. Utgångspunkten är att vi kommer förhyra oss. Det finns en del olika alternativ och nätägare vi kan hyra ifrån. Långsiktiga planen är att vi ska tända upp ert nät med vårt eget nät. (Som befinner sig inom ett rimligt avstånd)

2. Vi har utgått ifrån att vi kommer erbjuda samtliga medlemmar att ta del av vårt öppna nät. Jag kan skicka dig exempel på tjänster och priser. Vi kommer inte ta ut någon nätavgift eller likande, utan man kommer endast betala för tjänsterna men köper.

Mer om IP-Only på:
https://www.ip-only.se

Open Infra

Vi har även varit i kontakt med Stadsnätsbolaget som numera har bytt namn till Open Infra. Men det har inte renderat i något konkret bud. Mer om Open Infra på:
https://openinfra.com/stadsnatsbolaget/

Styrelsens förslag

Vilken väg som föreningen väljer, att överlåta eller behålla, är något vi gärna tar upp till diskussion på mötet, men för att besluta om en sådan fråga måste vi ha ett klart majoritetsbeslut innan vi kan gå vidare i överlåtelseprocessen.

Vi saknar dessutom ännu en bra överblick av alla konsekvenser som en överlåtelse innebär. Därför är det styrelsens rekommendation att vi inte bör verkställa en försäljning i en hast utan att säkerställa att vi får en pålitlig aktör med långsiktigt ägande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.