Om Blendafiber


Blendafiber Ekonomisk förening
Organisationsnummer: 769620-8789
Medlemsavgift: 500 kronor
Bankgironummer: 481-1261


Vill du komma i kontakt med någon av oss i styrelsen når du oss här:

Christer Mårdh


Petter Hammarbäck


Gösta Hyltén-Cavallius


Björn Lundsten


Magnus Karlsson