Grävning

Så här gick det till när Blendafiber projekterade och började undersöka förutsättningarna för att bygga ett byanät. Innehållet på denna sida är ursprungligen publicerat på www.blendafiber.se mellan den 8 april och 19 september 2010 då etapp 1 var färdiggrävd. Etapp 2 som omfattar Odensjö vid Blodberget, Skäggalösa och Sunnanvik samförläggs med EON och grävs under 2011.

På uppstartsmöte med EON


Blendafibers styrelse (minus fotograf) tillsammans med EON:s projektgrupp.

8 april 2010

Det känns nästan lite högtidligt att kunna säga det, men nu är vi faktiskt på gång! Vi har nu påbörjat projektet Blendafibers byanät på riktigt.

Tomslang är beställd och ska finnas framme i nästa vecka då EON sätter igång att gräva. Grävstarten sker vid Störjagård och EON kommer att börja med att gräva utmed den nedre vägen norr och söderut.

Detta innebär förstås att ni som är direkt berörda bör träffas och vara delaktiga i arbetet. Vi i Blendafiber skulle även vilja veta mer exakt var ni vill att anslutningen förläggs mot era fastigheter så att vi kan rita in det på kartan som sedan EON använder för att lägga med vår fiberslang.

EON har redan lagt upp ett lager med kabel som ska grävas ner.

Första fiberslangarna i Odensjö


Nu är de första 3 000 meter slang levererad.

13 april 2010

Nu är de första 3 000 meterna slang levererad. Det är den här slangen som EON kommer att lägga ner tillsammans med sin elledning. Slangen är 16 mm grov med en innerdiameter på 12 mm. Vi kommer alla att få ena änden av slangen framdragen till tomtgränsen och kan sedan skarva slangen för vidare nedgrävning in till huset.

När slangarna är nedgrävda kommer Peab att blåsa in fiber i slangarna som kopplas samman och svetsas i speciella kabelskåp. Dessa skåp fungerar som lokala knutpunkter. I stamledningarna mellan skåpen kommer många fiber att gå i samma slang, men från ett av dessa skåp kommer vi alla som ansluts att ha en egen slang framdragen till huset.

När allt är färdigt kommer vi att ha var sin egen fiber som skarvas i skåpen, men som inte grenas någonstans utan går hela vägen från husen till telestationerna där de ansluts till operatörens nät. På så sätt får vi ett så underhållsfritt byanät som möjligt som inte kräver någon strömförsörjning mer än hemma hos oss där ljuspulserna omvandlas till elektriska signaler.

Vägtryckning pågår

15 april 2010

Grävarbetet är nu igång. EON gräver först utmed den nedre vägen i Odensjö. När de gräver ner elkabel lägger de även med våra fiberslangar som kommer att sticka upp vid anslutningarna.

Exakt var vi vill ha upp slangarna bör markeras med en stolpe i marken. Parallellt med grävningen jobbar ett annat lag med att göra väggenomföringar som EON och Blendafiber kan använda för slang och kabel.

Hur går det med grävandet?

Nu gräver EON ner elkabel och tomslang för fiber.

5 maj 2010

Grävningen är nu i full gång. EON har redan grävt klart sin sträckning utmed den nedre vägen i Odensjö (grå sträckning på kartan) och fortsätter nu österut (gul sträckning). För resterande grävning som EON inte kommer att utföra (grön sträckning på kartan) har vi begärt in anbud från ett flertal entreprenörer och inväntar svar inom kort.

På bidragsfronten har det inte hänt så mycket mer. Ansökningar är dock inskickade till Leader Linné, Alvesta kommun och Länsstyrelsen för EU-bidrag.

Vi vill också passa på att påminna om att det är nu du kan påverka var vi ska dra in fiber till ditt hus. Du kan i princip dra in fiber var du vill i huset och är inte alls låst till var teleledningen går in idag. Var du vill gå in är helt upp till dig.

För att minimera och förenkla grävningen är det bra om vi kan samordna och släppa in förbindelsen i rätt del av din trädgård. Kontrollera därför dragningen på kartan och anmäl eventuella förändringar till oss så ändrar vi kartan och grävningen efter dina önskemål där det är möjligt. Har du inte anmält några förändringar i god tid före grävning blir det så som det är ritat på kartan.

Säg till var vid din tomtgräns du vill att slangen ska anslutas.

Föreningen ombesörjer grävning till din tomtgräns och du ansvarar själv för ytterligare grävning in till huset. Sedan kan det förstås diskuteras vad som räknas som tomtgräns.

Tanken är att föreningen gräver så långt det är möjligt med de stora maskiner som står till buds. Dessa maskiner kan förstås gräva i våra trädgårdar också, men riskerar då att förstöra mer än nyttan med grävningen. Du får själv återställa din trädgård.

Föreningen har inte tagit med kostnader för grävning och återställning av trädgårdarna, det skulle dessvärre bli för dyrt. Det är bland annat detta vi behöver dagsverken till.

Om du kan och vill går det naturligtvis utmärkt att förbereda grävningen redan nu. Gräver du ner slangen i din trädgård kan vi skarva ihop slangarna när grävningen når din fastighet. Slang och sökband för nedläggning finns att hämta i Elin Mårdhs ladugård och det står naturligtvis föreningen för. Kontakta någon av oss i styrelsen, Sven Åkesson eller Mårten Karlsson för hjälp med slang, sökband och skarvar.

Det gröna sökbandet läggs ovanpå slangen och är till för att man ska kunna hitta slangens dragning i efterhand med hjälp av en metalldetektor. Sökbandet bör nå upp på väggen dit slangen ska gå in i huset om den inte ska in på andra våningen förstås. Då räcker det med att sökbandet når en liten bit upp på väggen.

Dra upp slangen vid huset utan att böja den för mycket.

Se till att tejpa igen ändarna så det inte kommer in smuts och vatten i slangen och markera var den yttre änden på slangen sticker upp med en pinne. Den inre änden låter du sticka upp vid huset. Se bara till att inte böja slangen för mycket – maximal böjning är om du tänker dig att du böjer slangen runt en normal tallrik.

Mer information och instruktioner för hur du kan förbereda tomtgrävning och inkoppling i huset kommer inom kort.

Lämna anbud?

Hämta anbudsförfrågan (pdf-fil på 3,24 Mbyte).

6 maj 2010

Nu är anbudsförfrågan ute. Vill du också lägga anbud på grävningen eller bara ta del av underlaget? Här ovan hittar du anbudsförfrågan i form av en pdf-fil på 3,24 Mbyte.

Klicka på bilden ovan eller här för att hämta pdf-filen.

Grävtips

Egen grävning i trädgården.

7 maj 2010

Vid de fastigheter som EON gräver ner elkabel hela vägen in till huset lägger de förstås med fiberslangen direkt. Men det är tyvärr inte så många som får det så serverat. När EON passerar nära, som i några fall utmed nedre vägen i Odensjö, kan det gå att få hjälp med trädgårdsdelen direkt av grävaren. Men man kan även gräva själv.

– Jag hyrde Mats Egonssons minigrävare och grävde själv ner slangen där jag ville ha den, från tomtgränsen till den del av huset där jag vill ha in fiber, berättar Krister Bengtsson som är en av de allra första att få slang nedgrävd.

Så vad kostade det då?

– Det var billigt. 250 kronor i startavgift och 100 kronor i timmen när grävaren används. Det var det värt bara att få köra minigrävaren, och snyggt blev det också utan att trädgården förstördes, tillägger Krister, som nu funderar på hur han bäst ska dra in slangen vidare i huset.

För Kristers del återstår det dock lite att fylla igen där han grävt i rabatten utmed staketet.

– Det tar jag med en spade, tillägger Krister.

Projektkartan uppdaterad

10 maj 2010

Projektkartan har nu uppdaterats med ändringar i området Dalaholm Bäckalund. I det nya alternativet går vi en längre sträcka utmed häradsvägen och slipper därmed en svår grävning förbi fastigheter som inte ska anslutas. Tack till Jörgen Westphal och Reijo Anttonen som låter oss gå igenom deras trädgårdar och på så sätt underlättar vår gemensamma grävning radikalt.

Så här drar du in slang i huset

11 maj 2010

Du kan förbereda indragningen av fiber i huset redan nu. Det finns dock några saker att tänka på:

1. Hålet du borrar igenom ytterväggen ska luta snett utåt.

2. Den nedgrävda slangen ska inte gå in igenom väggen, den ska skarvas på utsidan.

Anledningen till båda dessa saker är att det inte ska komma in vatten i huset. Om slangen skulle vattenfyllas kan det nämligen tränga in i ditt hus den vägen.

Om du borrar ett 12 mm hål som lutar utåt och trär igenom en 10 mm flexslang (en sådan som man drar elledningar igenom) kan du trä på fiberslangen som har en inre diameter på 12 mm utanpå flexslangen. Då kan även eventuellt vatten som tränger upp i fiberslangen rinna ut på utsidan via skarven. Se skiss nedan.

Så här förbereder du fiber in i huset.

På insidan av väggen kommer hålet att döljas av ett fiberuttag som ser ut som på bilden nedan. Fiberuttaget är 90 mm högt, 115 mm långt och sticker ut 45 mm.


Så här ser fiberuttaget ut.

När och var grävs det härnäst?

16 maj 2010

Vi har nu haft EON grävandes i byn en dryg månad. Resultatet så här långt får väl sägas vara mycket bra. EON:s grävare har varit duktiga att återställa och man har även visat stor vilja att anpassa grävningen efter oss boende och inte bara välja den lättaste vägen.

EON:s elstation vid Germundsgård.

EON:s del av den nedre vägen i Odensjö by är nu klar (grå sträckning på kartan) och arbetet fortskrider nu vidare österut och söderut (gul sträckning). Grävningen över åkermarken mellan den nedre och den övre vägen visade sig vara för blöt, men EON återkommer hit så fort det torkat upp.

Nästa etapp för EON:s del är gamla vägen förbi Odensjö skola och ner mot Skäggalösa. EON kommer dock att stanna söder om Persgården där man sätter upp ett elskåp. Detta beräknas vara klart under vecka 22. EON:s vidare grävning söderut genom Skäggalösa mot Sunnanvik kommer att återupptas under 2011.

Från vecka 23 räknar EON med att återuppta sträckan mellan nedre och övre vägen som inte är utmärkt på vår karta då vi inte lägger med någon fiberslang där. Fortsättningen från fastighet nummer 13 på kartan är vi dock med på och dragningen förbi Mattisgård och Eskilsgård och upp till häradsvägen där vi ansluter till telestationerna beräknas vara klart under vecka 24.

Här märker Sven ut var en väggenomgång ska göras.

Därefter fortsätter EON grävningen söderut utmed häradsvägen och beräknar att nå Rosenlund under vecka 26.

Den gröna dragningen på kartan är sådan schaktning som vi måste göra själva. Vi väntar nu in anbuden på detta och räknar med att gå igenom dem på nästa styrelsemöte.

Det är ännu allt för tidigt att försöka sig på att göra en mer detaljerad tidsplan, men det står i alla fall klart att detta är ett projekt som inte kommer att bli klart under 2010 utan fortsätter under 2011.

Rapport från styrelsemötet

20 maj 2010

Anbudsförfrågan om den egna grävningen har nu skickats ut till ett flertal företag. Flera av dessa är på väg in med sina anbud, men har bett om mer tid. Styrelsen beslutade därför att skjuta fram tiden för anbud och invänta de underlag som är på väg. PMA har dock valt att tacka nej och kommer inte att lämna något anbud på den egna grävningen.

Det finansiella läget rapporterades vara mycket gott. Betalningsviljan har varit stor och förutom ett avhopp har ALLA varit MYCKET duktiga på att betala i tid. Det återstår ännu några få medlemsavgifter (på 300 kr), men det handlar om medlemmar med flera fastigheter som betalat per person istället för per ansluten fastighet. En uppmaning att betala till de berörda kommer att gå ut vid nästa utskick.

Kvittens till medlemmarna på inbetalda belopp är nästa punkt som ska åtgärdas. Vi har avsiktligt avvaktat med detta för att hinna få mer information om vilka konsekvenser det får för skatter och momsinbetalning. För att föreningen inte ska behöva betala in överskjutande moms på de inbetalade insatserna redan i år är det noga vad kvittona faktiskt kallas för något. Nu har vi dock mer kött på benen och är redo att formulera kvitton som gör att momsavdrag kan göras senare.

Mer bidrag finns att söka och vi ska nu undersöka vad en stiftelse för infrastrukturell utveckling kan erbjuda. Alla bidrag är förstås positiva och även om vi medlemmar redan betalat vad det kommer att kosta innebär ytterligare bidrag att den återbetalning som ska ske när allt är klart, kommer att öka.

På bidragssidan så här långt har vi beviljats 55 000 kronor av Sparbanken Eken, fått löften om 20 000 kronor från Leader Linné och fått positiva signaler från Alvesta kommun om att medfinansiera en del i det EU-bidrag som Länsstyrelsen kan dela ut. Kanalisationsbidraget, som utgår i efterhand och innebär halva grävkostnaden för den del vi samförlägger med EON, beräknar vi till åtminstone 200 000 kronor.

Skyddsvärda fornminnen

25 maj 2010

EON:s grävning fortsätter och vi förbereder nu för att kunna påbörja den egna grävningen som tillkommer. För att få gräva krävs tillstånd av Länsstyrelsen, och efter vår första ansökan ville de ha mer detaljerade kartuppgifter för att kunna se mer exakt var vi tänkter gräva. Därför har vi tagit fram en fornminneskarta över Odensjö, Skäggalösa och Sunnanvik och ritat in vårt byanät på denna.

Klicka för att se hela fornminneskartan med Blendafibers byanät inritat.

Sedan återstår förstås Länsstyrelsens syn på var vi faktiskt får gräva ner fiber. Länsstyrelsens handläggare har dock lovat att behandla ärendet skynsamt.

I Blendafibers ansökan tas bara upp den gemensamma schaktning som är grönmarkerad på Blendafibers (vanliga) karta. Den eventuella ytterligare grävning som behöver göras på tomterna omfattas alltså inte i ansökan. Om din fastighet har fornminnen kan du därför behöva söka ett eget tillstånd för att gräva ner fiber på din tomt. Kontakta i så fall någon av oss i styrelsen så kan vi hjälpa till med kontakter på Länsstyrelsen, ansökningshandlingar och kartmaterial.

Vill du veta mer om fornminnena rekommenderar vi att du testar Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök (där vi hämtat kartan) och klickar direkt på fornminnena. Det finns till och med inskannade handskrivna beskrivningar av tidigare gjorda fynd på de enskilda platserna.

Fornsök: 

når du genom att klicka här.

Inget 4G till Odensjö-Skäggalösa

31 maj 2010

När Länsstyrelsen bjöd in Blendafiber och liknande föreningar till fibermöte tipsades det bland annat om att teleoperatörer som har master i närheten kan vara intresserade av att köpa eller hyra in sig på en fiberförbindelse i byanäten. På så sätt får ju även de tillgång till hög kapacitet till lågt pris.

Vi har nu ställt frågan till 3GIS, som äger 3G-masten i Odensjö, och fått ett nekande svar. 3GIS har inte för avsikt att ansluta sin anläggning med fiber, men tillägger att det kan bli intressant i framtiden.

Inget 4G inom överskådlig tid.

Det betyder ju med andra ord att de inte har några planer på att installera 4G i vårt närområde inom överskådlig tid. Så tack alla framsynta bybor i Odensjö, Skäggalösa och Sunnanvik som gått med och ger oss möjlighet att tillsammans bygga framtidens bredband i egen regi.

Vi har en grävare!

2 juni 2010

Efter att anbuden öppnats har nu styrelsen fastnat för ett av alternativen som står redo att börja gräva omgående. Det återstår dock att teckna avtal, få tillstånd att gräva av Länsstyrelsen, märka ut tomtgränser, avlopp och andra ledningar som kan ligga i grävningens väg samt att aktivera dagsverkena.

Dags för dagsverken

Dags för dagsverken

För att hålla grävaren effektiv i maskinen behöver vi hjälpa till med en person som finns till hands jämte grävaren. Här kommer alltså våra dagsverken att behövas. Dessutom behöver det röjas en del på vissa ställen medan staket bör tas ner och sättas tillbaka i samband med grävningen. Den som inte känner sig manad att jobba med spade och spett kan även serva jobbarna med kaffe och fika.

Berörda markägare har förstås ett huvudansvar för arbetet på deras mark, men lämpligt är väl att var och en hjälper till efter bästa förmåga i sitt närområde.

En hel del av grävningen kommer att ske på dagtid, men en del sker även på kvällstid. De som först anmäler sig frivilligt till tjänstgöring har störst chans att få tider som passar dem bäst, men vi måste förstås först veta när de olika partierna kommer att grävas.

Vi återkommer med mer information inom kort.

Fältstudie

9 juni 2010

Kartan är nu uppdaterad. I gårkväll var Blendafibers styrelse ute på cykeltur och synade den del av grävningen som ska ske i egen regi. Detta resulterade i ett antal mindre ändringar på kartan där vi ändrat dragningen för att minimera problem vid stenmurar och liknande.

Det kommer även att krävas en del röjningsarbete på vissa ställen där grävmaskinen ska gå fram, och det är något som bör göras så snart som möjligt. Det handlar dels om den gamla vägen vid Dalaholm, dels sträckningen mot Boaberg.

Vi väntar bara på tillstånd

8 juni 2010

Nu väntar vi bara på tillstånd från Länsstyrelsen för att få börja gräva den egna schakten som inte samförläggs med EON. Vi har haft lite otur med sjukfrånvaro, men nu ska arbetet vara i full gång med att granska våra kartor och vi hoppas på ett positivt svar under de närmaste dagarna.

OK att börja gräva?

OK att börja gräva?

Skyfflare sökes!

Nu behöver vi hjälp vid grävningen.

Nu behöver vi hjälp vid grävningen.

10 juni 2010

Nu börjar det dra ihop sig för dagsverken och för att grävningen ska gå så smidigt som möjligt behöver vi hjälp med en person som går jämte grävmaskinen och håller i fiberslangen, rättar till mindre stenar och finns till hands för grävmaskinisten.

Var vi ska börja grävningen? Det blir där vi först får hjälp med skyffelgubbe/skyffelgumma, så det är lite upp till dig. På vissa ställen behöver det även röjas före grävning.

Grävning kommer till en början att ske företrädesvis på vardagskvällar, fredagar och eventuellt helger. Efter midsommar kommer grävningsarbetet att intensifieras och då måste vi vara redo, för grävarna har begränsat med tid innan de måste vidare till nästa jobb.

Anmäl dig till tjänstgöring snarast för att få bäst möjlighet att välja tid och för att få först grävt i ditt eget närområde.

Nu händer det grejer!

10 juni 2010

Helen Knutson på Länsstyrelsen har givit oss klartecken att påbörja den egna grävningen på sträckor som inte är i närheten av fornminnen. Helen har dessutom lovat skynda på ärendet med resten av grävningen så nu är vi redo att börja gräva i egen regi!

Tack Helen, den här rosen är till dig!

Tack Helen, den här rosen är till dig!

Dagsverke vid Lillegården

17 juni 2010

Så här kan ett dagsverke gå till. David i Lillegård (69) hjälpte till med att förbereda och styra slangen när den plöjdes ner. Punkt 1 på tidsplanen är härmed klar.

Så här förbereder du

18 juni 2010

Undan för undan kommer allt fler att få en slang framdragen till tomtgränsen. I de fall EON byter ut luftledning mot markledning kan du få grävt hela vägen in till husknuten, men det gäller bara ett fåtal.

Vi har varit lite otydliga med detta tidigare och det har pratats om att gräva hela vägen, men stora grävmaskiner riskerar att förstöra för mycket i trädgårdar. På grund av detta och för att hålla nere kostnaderna har vi beslutat att det är tomtgräns som gäller.

Därför måste de allra flesta av oss själva ansvara för grävning från tomtgräns till hus, och detta är något vi kan förbereda redan nu. Men vilket tomtgräns gäller? Titta på kartan här. Där ser du från vilket håll slangen kommer.

Du vet antagligen själv bäst var du vill ha in fiber i huset, så om du markerar var du vill ha slangen framgrävd vid din tomtgräns kan du fortsätta därifrån själv redan nu. Pinnar att markera med kan du få av Sven Åkesson i Mattisgården (nummer 30 på kartan).

Fiberslangen kan enkelt skarvas med detta speciella skarvdon.

Slangen som du gräver ner i din trädgård skarvas sedan med slangen som grävs fram till din tomtgräns. Vi har speciella skarvdon för detta som grävarna använder för att koppla ihop slangar med varandra. Så det är inget du behöver tänka på. Däremot bör du tejpa igen slangens ändar så att det inte kommer in vatten och smuts i slangen.

Slang att gräva ner bör även markeras med sökråd, och denna söktråd har vi också tillgänglig. Du kan alltså hämta slang och söktråd gratis i vårt förråd. Men för att undvika misstag har vi ändrat på lagerhållningen. Du ska alltså INTE hämta slang och söktråd hos Elin Mårdh.

Vänd dig istället till Björn Lundsten i Skäggalösa Per Hjertonsgård (nummer 67 på kartan) så hjälper Björn dig med slang, söktråd och hur dessa ska läggas för att kunna kopplas ihop med Blendafibers byanät på bästa sätt.

Slangen och söktråden får du med dig direkt, så mät gärna först hur mycket du behöver och ta till 1-2 meter extra slang så att den räcker en bit upp på husväggen.

Tidsplan

När gräver vi hos dig?

16 juni 2010, uppdaterad 21 juni

Under de närmaste veckorna beräknar EON att gräva utmed häradsvägen och vi följer med på de sträckor som vi vill ha ner fiberslang. Samtidigt drar nu vår egen grävning igång parallellt. Först på kvällar och fredagar, sedan på dagtid. Så här ser tidsplanen ut:

1. Komplettera EON:s grävning till Lillegård (69) i Skäggalösa.Färdigt. 

2. Plöja förbi Lunden (17) mellan den nedre och övre vägen i Odensjö. Klart fram till Lunden.

3. Gräva/plöja den återstående sträckan utmed nedre vägen mot Boaberg (5) och (6).

4. Gräva/plöja den återstående sträckan utmed nedre vägen fram till Baljaryd (28).

5. Gräva färdigt från Karlsgård mot Storagård fram till Chamoun (37, 36 och 35).

6. Fortsätta sträckan utmed övre vägen till Dalaholm (7, 8 och 13).

7. Norrut från Odensjö skola till Germundsgård och Jönsagård (54, 55 och 56) samt till häradsväg.

8. Österut från häradsvägen till Nybygget (63).

9. Utmed häradsvägen: (1, 2, 3, 10, 43, 51, 52, 89, 90, 95).

10. Fram till telestation och vidare till Bergslyckan (45) och (44).

11. Österut från häradsvägen till Fjäringen (49) och (50).

12. Österut från häradsvägen till Karlslund (101).

Se karta för sträckningar, fastighetsbeteckningar och anslutningsnummer.

Planen är att 1-3 ska vara färdigt till midsommar. 4-6 hoppas vi blir klar under vecka 26 medan 7-8 klaras under vecka 27.

Från och med vecka 28 jobbar grävarna heltid och ska då förhoppningsvis hinna färdigt 8-12 innan de måste vidare till nästa uppdrag.

Gräv till hus innan september

21 juni 2010

Tidsplanen här nedanför, där vi räknar med att ha grävningen klar i Odensjö i sommar, är kanske optimistisk. Men även om det skulle ske fördröjningar är det nu dags att se över den egna grävningen på tomten. Länsstyrelsen har givit oss generella tillstånd att gräva på våra respektive tomter med liten grävskopa och spade. Skulle det dyka upp något som kan antas vara fornfynd ska det förstås rapporteras till Länsstyrelsen.

I september hoppas vi nämligen komma igång med fiberblåsning och svetsning i de områden som är grävda, och det betyder ju att det måste finnas slang ända fram till huset.

När fibern är blåst och ansluten kan vi, om vi är färdiga, få möjlighet att koppla in dessa områden till Wexnet och det betyder alltså att första etappen som omfattar Odensjö och de nordligaste delarna av Skäggalösa kan få fungerande fiberanslutningar redan i höst.

Sunnanvik, Skäggalösa och Odensjöbor utmed vägen söder om Lockargård (mot Blodberget) hamnar i etapp 2 som kommer att grävas under 2011. Anledningen till detta är att EON inte hade planerat att gräva dessa sträckor från början. Nu har de dock beslutat att gräva även här, men inte förrän under nästa år.

Kom även ihåg att vi nu behöver medhjälpare vid grävningen som sker med större maskiner. Det är detta som är den största delen av dagsverkena. Lämpligt är att de närmast boende hjälps åt i sitt närområde. Vi kommer även att utse områdesansvariga för varje del inom kort. Vill du anmäla dig redan nu går det fint.

Vi har fått tillstånd

23 juni 2010

Nu har Länstyrelsens tillstånd anlänt skriftligt också. Länstyrelsen har ingen invändning mot de planerade åtgärderna under förutsättning att vi tar speciell hänsyn till utpekade objekt. Det innebär i korthet att vi måste hålla oss i vägområdet eller utanför skyddszonen när vi passerar forn- och kulturlämningar samt att grävning ska ske utan att skada ett flertal skyddsvärda träds rötter.

För våra trädgårdar och tomter har vi fått ett generellt tillstånd, men på de tomter som ligger inom bytomter får grävning bara ske genom plöjning, handgrävning eller med liten minigrävare. Som bytomter räknar Länsstyrelsen Boaberg (5 och 6) och Lunden (17).

Se Länsstyrelsens tillstånd i form av en lågupplöst pdf-fil (1,4 Mbyte)

Ändrade grävplaner

5 juli 2010

Vi har fått problem med den egna grävningen. EON:s kontrakterade grävare har beslutat lämna Odensjö då deras avtal med EON inte förlängts. Till en början såg det hoppfullt ut för vår del, utan EON-kontrakt kunde ju grävarna jobba heltid för oss istället. Men så fick de andra uppdrag som kräver hela deras tid på annan plats.

Så detta drabbar dessvärre oss också. Morgan har redan lämnat oss och David gör sin sista dag åt oss på fredag. Så vi får tacka dessa båda mycket duktiga och snabba grävare för hjälpen så här långt.

Vi står dock inte utan grävare. Christer, som tidigare gjort vägtryckningar åt oss och åt EON, kan också gräva och ställer upp med två maskiner från och med vecka 28.

Måndag morgon den 12 juli börjar team Christer med Vägverkets väg då den är svårast och kräver speciella tillstånd och speciellt utbildad personal vilket Christer har. Det kommer alltså inte att behövas några skyffelgubbar utmed denna grävning. Men du som bor i närheten är förstås varmt välkommen att bjuda inhyrda grävare och skyfflare på saft/kaffe/glass när de passerar.

När de är klara med denna grävning fortsätter de med övriga sträckor. Tidsplanen är förstås beroende av hur lång tid den första grävningen tar. Här följer i alla fall den planerade turordningen och på dessa sträckor behöver vi skyffelgubbar och skyffelgummor.

För att underlätta hanteringen i de olika delområdena har vi utsett en huvudansvarig för varje område. Den som vill göra sina dagsverken på hemmaplan bör därför ta kontakt med det egna områdets ansvarige. Kan du inte själv går det även att ta hjälp av våra driftiga ungdomar som gärna åtar sig skyfflandet som sommarjobb.

Grävning i din trädgårdRing först, gräv sedan.

15 juli 2010

Vill du ha hjälp med grävning ända fram till huset? Våra nya grävare har även med sig en 2-tons minigrävare och kan även hjälpa till med detta om du vill. Det är dock något som går utanför Blendafibers ansvarsområde och en tjänst du själv måste betala för. Viktigt är dock att du tar reda på var eventuella el och teleledningar finns nergrävda i din trädgård före grävning. Vet du inte detta med säkerhet kan du begära ledningsvisning.

För el kan du kontakta EON på telefon 020-22 24 24 (vardagar 07.30-16.00) eller direkt via internet genom att klicka här.

För telekablar ansvarar Skanova som hänvisar till webbtjänsten ledningskollen.se som du når genom att klicka här.

Kabelvisning är kostnadsfri och görs förebyggande för att undvika kostsamma avgrävningar.

Grävningen i full gång igen!

15 juli 2010

Nu är grävningen i gång igen. Våra nya grävare heter Ronny och Andreas och jobbar nu för fullt med att gräva ner slang mot Fridhem. De räknar med att hinna klart den södra delen utmed häradsvägen redan under denna vecka. Nästa vecka grävs norra delen och därefter är vi tillbaka i planen med de olika delsträckorna som du kan se mer om nedan.

Ny tidtabell


Ny tidtabell.

22 juli 2010

Nu börjar våra duktiga grävare nå slutet på grävningen utmed Vägverkets väg. Det betyder att de snart kommer att fortsätta utmed våra byavägar och kan behöva hjälp av en skyffelgubbe eller skyffelgumma igen. Vi har dock kastat om ordningen och fortsätter med området kring Dalaholm nu när de redan är på plats.

På torsdag den 29 juli beräknas arbetet komma igång och tar cirka tre arbetsadagar. Därefter fortsätter vi enligt planen nedan med Germundsgård. Du som vill ha hjälp med grävningen ända in till huset kan få det också. Tänk bara på att kontrollera eventuella kablar i marken (se nedan om ledningsvisning). Här är den planerade grävningen i tidsordning med namn och telefonnummer till respektive områdesansvarig:

Delsträcka Furuborg: Färdigt

Delsträcka Germundsgård:
Planerad grävning: 2 dagar
Ansvarig: Petter Hammarbäck, telefon 0706 – 75 21 57

Delsträcka kring Storagården:
Planerad grävning: 2 dagar
Ansvarig: Johan Sjöshult, telefon 0470 – 75 20 38

Delsträcka Telestationen
Planerad grävning: 1-2 dagar
Ansvarig: Christer Mårdh, telefon 0708 – 75 21 24

Återstående sträcka upp till Boaberg
Planerad grävning: 0,5 dag
Ansvarig: Conny Mårdh, telefon 0733 – 66 77 26

Delsträcka Eskilsgård
Planerad grävning: 0,5 dag
Ansvarig: Mårten Karlsson, telefon 0470 – 75 20 85

Delsträcka Byggningen
Planerad grävning: 1 dag
Ansvarig: Mårten Karlsson, telefon 0470 – 75 20 85

Delsträcka PMA
Planerad grävning: 1 dag
Ansvarig: Christer Mårdh, telefon 0708 – 75 21 24

Delsträcka Telemast, Karlslund och Nybygget
kommer med största sannolikhet att grävas av Sven Åkesson som själv får avgöra vilken hjälp han vill ha.

Hjälp oss spara tid och pengarVälj om möjligt en annan väg.

28 juli 2010

Reijo Anttonen har hjälpt till som skyffelgubbe och kommit på ett sätt att effektivisera arbetet. Och det är synnerligen enkelt: undvik att köra där grävningen pågår!

– Då jag hjälpt till hela dagen mer eller mindre som spadgubbe gatsopare o kabelläggare ”stolt flin”… gjorde jag en notering som skulle underlätta för grävarna o minska grävningskostnaden. 

– Vi höll till Odensjö Norra till vägen mot Dalaholm och det passerade cirka 20 bilar på den här smala vägsträckan medan vi höll på. För varje bil som passerade tog det i snitt 10 minuter avbryta, köra undan, släppa förbi och återuppta grävandet/kabelläggandet. 

– Eftersom det är så många vägar i Odensjö man kan använda kanske vi kan hjälpas åt att välja en annan när grävjobbet pågår? 

– Jag räknade inte bilarna till att börja med utan uppmärksammade fenomenet efter några timmar på förmiddagen. Men med cirka 20 bilar gånger i snitt 10 minuter handlar det om 200 minuter på en dag, dvs ca 2-3 timmar till spillo.

Och visst har Reijo en poäng här. Vi, det vill säga Blendafiber Ekonomisk förening, betalar grävarna timpenning för att gräva åt oss och ju mer grävningen kostar desto mindre blir det kvar att återbetala till medlemmarna när byanätet är klart. Så hjälp oss gärna med att låta grävarna gräva med minsta möjliga hinder.

Nytt avbrott i grävningenGrävmaskinen har gått sönder.

03 augusti 2010

Grävmaskinen har gått sönder. Det är transmissionen som gått åt skogen och vi vet ännu inte när en reparation eller ersättningsmaskin kan vara på plats igen. Suck.

Grävarbetet ska dock fortsätta med den minigrävare som finns tillgänglig. Därför måste vi kasta om turordningen än en gång och anpassa grävställen efter vad som är möjligt. Detta innebär dock att du som vill ha hjälp med att få grävt med minigrävare i din trädgård kan få det inom kort.

Vår grävare Andreas hjälper dig gärna och tar 30 kronor per meter (plus moms) för att gräva ner tomslang och söktråd från din tomtgräns fram till huset. Slang och söktråd står förstås Blendafiber för, men grävkostnaden betalar du själv direkt till Andreas.

Vill du ha hjälp med grävningen? Kontakta Christer Mårdh för att boka tid på e-post: eller telefon 0708 – 75 21 24. Kom även ihåg att markera var du vill ha grävt på din tomt och att begära ut kabelvisning om du har el eller telefonledningar nedgrävda i din trädgård.

För el kan du kontakta EON på telefon 020-22 24 24 (vardagar 07.30-16.00) eller direkt via internet genom att klicka här.

För telekablar ansvarar Skanova som du kan nå på telefon 020-53 10 00 eller begära via internet genom att klicka här.

Kabelvisning är kostnadsfri och görs förebyggande för att undvika kostsamma avgrävningar.

Grävningen i gång igen

08 augusti 2010, uppdaterad den 19 augusti 2010

Nu finns en ny grävmaskin på plats redo att gräva fiberdiken och delsträckan Furuholm är nu färdiggrävd. Vår grävare Andreas ska dock ha ledigt denna vecka (9-16 augusti) men är tillbaka och gräver nästa etapp den 17 augusti.

Hämta slang för genomföring i husväggen


Hämta slang för genomföring i husväggen.

19 augusti 2010

Nu börjar det bli dags att tänka på installationen av fiberanslutningen i din fastighet. Du kan förbereda indragningen direkt, men det finns några saker att tänka på:

1. Hålet du borrar igenom ytterväggen ska luta snett utåt.

2. Den nedgrävda slangen ska inte gå in igenom väggen, den ska skarvas på utsidan så att det inte kan tryckas in vatten i huset via slangen. Det är också viktigt att slangarna går att dela när fibern ska blåsas. Annars riskerar du att få en hel del oönskat material som jord, damm och annat skräp inblåst inomhus.

3. För att minimera problem har föreningen nu införskaffat en speciell 10 mm flexslang på rulle som är lämplig att använda vid väggenomföringen. Du är välkommen att hämta en sådan slang hos materialansvarige (mer om detta nedan).

4. Ett plåtskydd som döljer skarven mellan slangarna och skyddar installationen kommer att monteras utanpå slanggenomföringen i samband med installationen av fiberutrustningen inomhus.

5. Söktråden ska följa med slangen upp på husväggen. Det är viktigt för att man ska kunna komma åt och strömsätta eltråden så att den blir sökbar. Det kanske ser lite fult ut just nu, men den kommer sedan att döljas av plåtskyddet.

Om du borrar ett 12 mm hål som lutar utåt och trär igenom den 10 mm flexslang vi tillhandahåller kan du trä på fiberslangen som har en inre diameter på 12 mm utanpå flexslangen. Då kan även eventuellt vatten som tränger upp i fiberslangen rinna ut på utsidan via skarven. Se skiss nedan.


Så här förbereder du fiber in i huset.

På insidan av väggen kommer hålet att döljas av ett fiberuttag som ser ut som på bilden nedan. Fiberuttaget är 90 mm högt, 115 mm långt och sticker ut 45 mm.


Så här ser fiberuttaget ut.

Flexslangen finns att hämta hos Björn Lundsten i Skäggalösa Per Hjertonsgård.

Nu går det undan!


Full fart på grävningen.

1 september 2010, uppdaterad 10 september

Just nu pågår åtskilliga grävningar parallellt – vår inhyrda grävare Andreas håller på att göra färdigt delsträckan vid telestationen samtidigt som Sven och Bert Åkesson håller på med grävningen upp till Karlslund. Nere i Odensjö by är nu alla sträckningar färdiggrävda. Återstår gör dock ett mindre antal serviser i trädgårdar som görs separat av den boende själv eller med hjälp av inhyrd minigrävare.

Det återstår ännu ett fåtal vägtryckningar för att kunna koppla samman alla tomslangar, samt grävning till Nybygget, förbi PMA och ytterligare några serviser. Men detta kommer nu att utföras i rask takt och därefter står Peab redo att börja blåsa i fibern.

Den senaste veckan har våra grävare haft stor brist på skyffelgubbar och skyffelgummor. Har du tid och möjlighet att hjälpa till så är du varmt välkommen. Våra driftiga ungdomar har varit ett bra tillskott och skött sig mycket väl i arbetet, men nu går de dessvärre i skolan igen och har därför svårt att hjälpa till på dagtid.

I Odensjö återstår dock fyra fastigheter utmed Blodberget som inte kommer att anslutas förrän nästa år. De södra delarna av Skäggalösa och Sunnanvik återstår också och kommer inte heller att grävas förrän under nästa år. Anledningen är att EON kommer att gräva ner elledningar på dessa ställen också, trots att de inte hade planerat det från början.

Dags för fiberblåsning


Dags för fiberblåsning.

10 september 2010

Vi närmar oss raskt slutet för grävningen av etapp 1. Det återstår ännu några mindre delsträckor för stamnätet och ett antal serviser som ska grävas med minigrävare i trädgårdar. Men det handlar om dagar snarare än veckor.

Det här med dagsverken har dock blivit ett problem sedan skolorna började. Vi har nämligen haft stora problem att hitta skyffelgubbar som kan hjälpa till vid grävningen. Bert och Klas Åkesson har dock varit våra räddande änglar och ställt upp med arbetsinsatser som vida överstiger vad som ingår i våra kontrakt.

Nästa steg är att låta Peab sätta igång med fiberblåsning och vi har nu sagt varsågod att börja till Peab. De räknar med att kunna börja blåsa inom två veckor och att själva blåsningen kan ta 2-3 veckor, det vill säga en dryg månad sammantaget. Därefter påbörjas svetsningen.

För att fiberblåsningen ska fungera måste ALLA ha slang framdragen till huset. Den som inte borrat hål i väggen kan dock också få fiber blåst, men om du vill ha en längre fiber som kan dras inne i huset måste du ange hur mycket extra fiber du vill ha.

Det är alltså fiberns längd i huset som avgör var du kan sätta fiberutrustningen inomhus. Utgångsläget är att fiberutrustningen installeras där fibern går in i huset.

Det går inte att skarva fibern i efterhand. Om du vill ha mer än 1 meter fiber på insidan av huset måste du anmäla detta eller sätta upp en lapp vid slangens ände där det står hur mycket extra fiber du vill ha.

Viktigt är även att du som redan dragit in slangen i huset har en skarv på slangen där det går att dela den. Annars tvingas Peab att klippa av slangen och då måste du skarva den i efterhand. Det är dock relativt enkelt med hjälp av den flexslang som används vid väggenomföringen.

Grävningen klar


Slangen är nu i backen i Odensjö.

19 september 2010

Den första etappen är nu färdiggrävd och det har blivit dags att börja blåsa fiber. Skäggalösa, Sunnanvik och Blodberget i Odensjö återstår förstås ännu, men dessa delar utgör etapp 2 som kommer att grävas till stor del av EON under nästa år. Den fiber som ska försörja etapp 2 passerar dock genom häradsvägen som visat sig vara svår att komma igenom.

Den sista felande länken i Blendafibers stamnät var väggenomgången mot Karlslund där ett tidigare försök att trycka sig genom vägen misslyckats. Det var nämligen för blött vilket resulterade i att torpeden riskerade att fastna. Men nu är tomslangarna äntligen igenom vägen.

Söndagen den 19 september borrade sig Crilles Bygg & Alltjänst genom vägbanken istället för att trycka.

Nyfiken på hur det gick till? Titta på filmen nedan:

 

Fler sidor från Blendafibers byggande av ett byanät:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.