Dags för årsmöte 2020

Då har åter ett år gått och det är tid för Blendafibers årsstämma. På grund av rådande läge med risk för corona-smitta kommer årsmötet att hållas utomhus och något senare än normalt för att underlätta vistelse utomhus.

 • När: Tisdagen den 16 juni, kl 19:00
 • Var: Sunnanvik (hos Gösta Hyltén Cavallius) utomhus eller i maskinhall vid regn
 • Övrigt: Medtag egen fikakorg och stol att sitta på!

Dagordning:

Årsstämman öppnas

1 Val av ordförande.

2 Val av protokollförare.

3 Val av två stycken justeringsmän jämte ordföranden att justera dagens protokoll.

4 Beslut om närvaroförteckning som röstlängd.

5 Fråga om stämman kallats i behörig ordning.
(Hemsida, mail och anslagstavlor den 23 maj)

6 Föredragning av årsredovisningen med resultaträkning och revisionsberättelsen för    räkenskapsåret.

7 Godkännande av årsredovisningen med resultaträkning och revisionsberättelsen.

8 Beslut om förfogande av årets resultat.

9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och revisorer.

10 Beslut om antal styrelseledamöter samt arvode till styrelse, valberedning och revisorer för verksamhetsår 2020.

11 Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter.

12 Val av två revisorer samt suppleant.

13 Val av valberedning.

14 Beslut om årlig serviceavgift.

15 Serviceavtal. Björn redogör för detta.

16 Välkomna de nya medlemmarna och information om projektet för de sju nya anslutningarna

17 Övriga frågor:

   • Redogörelse angående överlåtande av Blendafiber till annan aktör.
   • Överlåtelse av fastighet.
   • Ledningsvisning Ledningskollen.

18 Mötet avslutas.

Välkommen!

Styrelsen för Blendafiber ekonomisk förening

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.