Kategoriarkiv: Förening

Om överlåtelse av vårt fibernät

På årsmötet väcktes frågan vad vi ska göra med vårt fibernät när det nu strax är avskrivet. Förslag lades på att det ska säljas och styrelsen fick i uppdrag att ta reda på om det finns några intresserade köpare och vad en försäljning i så fall skulle innebära.

Styrelsen har nu varit i kontakt med två intressenter varav Wexnet, som även är vår leverantör av tjänster och extern anslutning, svarar så här:

Proceduren innebär kortfattat kontroll av dokumentation, inmätning och markavtal samt att det genomförs en besiktning. Uppkommer inga betydande avvikelser vid besiktningen ersätter Wexnet föreningen med en viss summa per anslutning. Allt formuleras i ett överlåtelseavtal, som Wexnet tillhandahåller.

Det har även framkommit att det finns fler aktörer på marknaden som kan vara intresserade av att ta över vårt fibernät. Kontakt har tagits, men vi har inga ytterligare detaljer från dessa ännu.

Ett viktigt vägval

För vår del som byanät är det naturligtvis positivt att vi som delägare kan få tillbaka en del av den investerade summan, men minst lika viktigt är att vi blir garanterade en fortsatt väl fungerande drift utan kraftigt höjda avgifter.

Vilken väg som föreningen väljer, behålla eller överlåta, och i så fall till vem, är en fråga där vi måste ha ett klart majoritetsbeslut innan vi kan gå vidare i en överlåtelseprocess.

Och innan dess behöver vi få en bättre överblick över vilka intressenter som finns, vad de kan tänka sig att betala och vad de har för framtidsplaner för vårt byanät.

Styrelsen anser därför att detta är en fråga som inte bör verkställas innan vi har en bra överblick av de konsekvenser en överlåtelse innebär.

Har du synpunkter, förslag eller egna erfarenheter som kan vara av intresse för föreningen? Eller företräder en organisation som kan vara intresserad av att ta över Blendafibers byanät?

Hör av dig till oss på info@blendafiber.se

Mvh Christer Mårdh, ordförande

Dags att sälja, överlåta eller driva vidare?

Blendafiber har nu snart skrivit av anläggningen och det finns därför inga hinder kvar för att överlåta eller sälja byanätet till en annan aktör som till exempel Wexnet.

Frågan kom upp på årsmötet där deltagare hört talas om att Wexnet köpt byanät och betalat upp till 2 000 kr per hushåll utan att höja avgifterna. Så frågan ställdes på mötet – ska inte Blendafiber också försöka sälja byanätet nu när det är möjligt?

Styrelsen fick i uppdrag att sondera marknaden och titta på möjligheten att sälja byanätet vidare. Men inget kommer att ske utan att medlemmarna tillfrågas. Vad tycker du om saken?

För att sälja krävs en extra stämma med majoritetsbeslut där kallelse går ut med info om försäljningen. Efter en försäljning kan föreningen likvideras och tillgångarna delas upp mellan medlemmarna.

Här kan du ta del av mötesprotokollet från årsstämman 2019.

Kallelse till årsmöte 2019

Då har åter ett år gått och det är tid för Blendafibers årsstämma.

Dagordning:

Årsstämman öppnas.

1 Val av ordförande.
2 Val av protokollförare.
3 Val av två stycken justeringsmän jämte ordföranden att justera dagens protokoll.
4 Beslut om närvaroförteckning som röstlängd.
5 Fråga om stämman kallats i behörig ordning.
6 Föredragning om etapp 3 och de nya medlemmarna i föreningen.
7 Föredragning av årsredovisningen med resultaträkning och revisionsberättelsen för räkenskapsåret.
8 Godkännande av årsredovisningen med resultaträkning och revisionsberättelsen.
9 Beslut om förfogande av årets resultat.
10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och revisorer.
11 Beslut om arvode till styrelse, valberedning och revisorer för verksamhetsår 2019.
12 Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter.
13 Val av två revisorer samt suppleant.
14 Val av valberedning.
15 Beslut om årlig serviceavgift.
16 Serviceavtal.
17 Övriga frågor.
18 Mötet avslutas.

Övrig info

Medtag egen fikakorg!

Bytt e-postadress? Maila till info@blendafiber.se

Hämta kallelse som PDF-fil:

Klicka för att hämta kallelsen som PDF-fil.

Nu är även tredje etappen klar

Välkommen till Blendafibers byanät, alla nytillkomna! Nu är fibern indragen och ansluten i era fastigheter, så nu kan ni koppla upp er och aktivera er på nätet och välja vilken internetoperatör ni vill använda!

Valet av operatör gör ni på Wexnets kundcenter som nås på https://www.wexnet.net/ Det går även att koppla in en dator på fiberförbindelsen och nå Wexnet den vägen för att välja vilka tjänster och operatörer du vill använda.

 

Vi har fått bidrag – igen!

Sparbanken Eken har beviljat Blendafiber bidrag för byggandet av den tredje etappen som pågår just nu. Vi tackar förstås och hälsar våra nya medlemmar varmt välkomna samtidigt som vi beklagar att inkopplingen av den tredje etappen fördröjts.

Planen är att tredje etappens fiber ska blåsas och svetsas under vecka 3, 2019. Därefter sker själva inkopplingen av de nya medlemmarna och då kan tillfälliga störningar uppstå på det befintliga nätet.

Tack Sparbanken Eken som återigen ställt upp och bidragit med medel för att hålla vår byggd levande.

Tack Sparbanken Eken som återigen ställt upp och bidragit med medel för att hålla vår bygd levande.

Kallelse årsmöte 2018

2018-03-08 – uppdaterad 2018-03-29

Härmed kallas till årsmöte med Blendafiber Ekonomisk Förening.

Dagordning:

Årsstämman öppnas.

1 Val av ordförande.
2 Val av protokollförare.
3 Val av två stycken justeringsmän jämte ordföranden att justera dagens protokoll.
4 Beslut om närvaroförteckning som röstlängd.
5 Fråga om stämman kallats i behörig ordning.
6 Föredragning av årsredovisningen med resultaträkning och revisionsberättelsen för räkenskapsåret.
7 Godkännande av årsredovisningen med resultaträkning och revisionsberättelsen.
8 Beslut om förfogande av årets resultat.
9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och revisorer.
10 Beslut om arvode till styrelse, valberedning och revisorer för verksamhetsår 2018.
11 Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter.
12 Val av två revisorer samt suppleant.
13 Val av valberedning.
14 Beslut om årlig serviceavgift.
15 Serviceavtal.
16 Information och beslut om nya anslutningar.
17 Övriga frågor.
18 Mötet avslutas.

 

Övrig info

Medtag egen fikakorg!

Bytt e-postadress? Maila till info@blendafiber.se

Du som har fastighet inom Blendafibers område, men ej har fiberanslutning är också välkommen på mötet. Där kan du lämna intresseanmälan för anslutning om du ej gjort det tidigare.

Vi har just nu 7 st intresseanmälningar för att gå med i en tredje etapp.

Välkommen, hälsar Styrelsen för Blendafiber Ekonomisk förening

Årsstämma den 10 april 2018 med viktiga beslut!

2018-02-21

Varmt välkommen till Blendafibers årsstämma 2018 som hålls tisdagen den 10 april kl 19:00 i Vrankunge skola.

På årsmötet ska vi, förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar, även ta beslutet om vi ska gå vidare med en tredje etapp och nyansluta nya hushåll.

Vi har nu sju nya intresseanmälningar, en ekonomisk ram och en genomförandeplan för hur en utbyggnad av Blendafibers byanät skulle kunna gå till. Så nu är det upp till stämman att ta beslutet.

Mer info kommer inom kort tillsammans med en inbjudan. Passa på att boka datumet redan nu, för det är här på denna stämma du kan göra din röst hörd om föreningens framtida utveckling.

/Blendafibers styrelse

Dags för etapp 3?

När Blendafiber byggde byanät gjordes det i två etapper. Dels på grund av samförläggning med EON, dels för att det var praktiskt och vad vi mäktade med. På så sätt lyckades vi fånga upp cirka 80 procent av fastigheterna.

Av de 20 procent som idag saknar fiberanslutning i Odensjö och Skäggalösa har vi nu fått in ett knappt tiotal intresseanmälningar för att ansluta sig. Blendafibers styrelse har räknat på kostnaderna för att dra igång en tredje etapp och den 31 oktober hålls ett informationsmöte i Vrankunge skola om saken.

Du som medlem i Blendafiber är förstås också välkommen, men mötet hålls i första hand för att informera de som är intresserade av att ansluta. Här är inbjudan som nu skickas ut till dem som visat sitt intresse:

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2017

Härmed kallas till årsmöte med Blendafiber Ekonomisk Förening

ordfklubbaNär: tisdag den 16 maj kl 19:00

Var: Vrankunge skola

På programmet: Årsmötesförhandlingar och övriga ärenden.

Som traditionen bjuder – medtag egen fikakorg så har vi en gemensam kvällsfika i anslutning till mötet.

kaffetermosDu som har fastighet inom Blendafibers område, men ej har fiberanslutning är också välkommen på mötet. Där kan du lämna intresseanmälan för anslutning om du ej gjort det tidigare.

Välkommen!

Styrelsen för Blendafiber Ekonomisk förening

Bytt e-postadress? Maila till info@blendafiber.se