Kategoriarkiv: Ekonomi

Revision fördröjer återbetalning

Bild: Charly W. Karl, (CC BY-ND 2.0)

Bild: Charly W. Karl, (CC BY-ND 2.0)

I dag onsdag den 10/7 hade Blendafiber besök från Jordbruksverket. Blendafiber var en av ett antal föreningar som blivit uttagna för granskning, det vill säga revision.

Kontrollanten gick igenom hela vårt fiberprojekt, kollade offerter, fakturor, bidrag, markavtal, skyltar, skåp med mera. Rapporten kommer att skickas till Länsstyrelsen som i sin tur hör av sig till oss och redovisar resultatet av revisionen.

Anledningen till revisionen har alltså att göra med Länsstyrelsen och de bidrag vi beviljats. Länsstyrelsens sista utbetalning av beviljade bidrag har därför inte gjorts ännu, men vi utgår från att vi inte får någon anmärkning och att de sista bidragspengarna kommer att utbetalas till Blendafiber i augusti/september.

Revisionen och den försenade utbetalningen gör dock att vi tvingas skjuta på vår återbetalning tills vi fått rapporten från Länsstyrelsen.

Vad ska det kosta för nytillkomna?

Ska det vara möjligt för nytillkomna att ansluta sig till Blendafiber i efterhand? Vad ska det i så fall kosta och hur ska det gå till?

Frågan väcktes och diskuterades ingående på senaste årsmötet och det fanns många olika synpunkter och förslag.

Foto: Freefoto.com

Foto: Freefoto.com

Ska en andel kosta mer, mindre eller lika mycket som det kostat för de nuvarande medlemmarna? Vad händer då om det kostar mer än så att ordna en ny anslutning? Eller att det kostar mindre för att nätet förberetts och dimensionerats för fler till en lite högre kostnad för de nuvarande medlemmarna?

Det här är inga enkla frågor och det finns inga enkla svar. Men fundera och diskutera gärna här med kommentarsfunktionen nedan. Klart är väl i alla fall att vi vill ge nytillkomna möjlighet att ansluta sig? Och uppmuntra till eventuella nybyggen som kan göra vår bygd mer levande?

Viktigt vid överlåtelse av fastighet

Foto: Niklas Barsk

Foto: Niklas Barsk

Förr eller senare kommer en ansluten fastighet att byta ägare och då är det viktigt att man klargör vad som gäller med byanät, fiberanslutning och ägarandel i Blendafiber.

Byanätet är en egen anläggning som en enskild fastighetsägare inte kan ändra på. Det går till exempel inte att flytta på en kanalisation.

Viktigt är även att det klargörs både för förening, säljare och köpare att en ny ägare även tar över medlemskap och ägarandel i byanätet. Det är även viktigt att det anges när övertagandet sker så att det inte råder någon tvekan om vem som ska få eventuell återbäring eller betala eventuella extra kostnader vid ett visst tillfälle.

Om det inte fungerar

Blendafiber har ett serviceavtal med företaget JTD – Jims Tele & Data. Avtalet innebär att JTD hjälper oss åtgärda de fel och problem som kan inträffa i byanätet eller i medlemmarnas utrustning mot timdebitering.

JTD

Om du behöver hjälp med något kring bredband är du naturligtvis varmt välkommen att kontakta JTD på egen hand direkt. Du når dem via länken ovan. Gäller det fel på Blendafibers byanät ska detta dock anmälas till Blendafibers serviceansvarige (Björn Lundsten) som avgör om vi behöver anlita JTD eller ej.

Blendafiber står för kostnaden för de fel på anläggningen som kan uppkomma och inte orsakats av den enskilde medlemmen eller beror på åsknedslag och liknande. Då bekostas reparationen av medlemmen själv. Det är detta som är skälet till att felanmälningar på anläggningen ska gå genom Blendafibers serviceansvariga.

Kostnaden för att anlita JTD är enligt serviceavtalet:
  • Vanlig tid: 490 kr/tim
  • Enkel övertid: 590 kr/tim
  • Kval övertid: 690 kr/tim

Vid brådskande reparationer tillkommer även en jourutryckningsavgift på 2 000 kr/tillfälle. Moms tillkommer.

12 000 kr tillbaka

Dollars funnel.På årsmötet den 21 maj beslutades bland annat om återbetalning av insatt kapital. När nu alla kostnader och bidrag är kända och inom kort utbetalade har vi kunnat summera slutkostnaderna och beräkna de fortsatta driftskostnaderna för anläggningen.

smorgastartaSumma summarum beslutades det att en återbetalning ska göras med 12 000 kronor.atatarta

Sedan firade medlemmarna med att äta smörgåstårta.tatarta

Kallelse till årsmöte

Härmed kallas till årsmöte med Blendafiber Ekonomisk Förening

När: 21 maj kl 19:00ordfklubba

Var: Odensjö skola

På programmet:

  • Årsmöte
  • Återbetalning
  • Övriga ärenden

Anmäl om du kommer på mötet senast den 14/5 till någon av oss i styrelsen eller på info@blendafiber.se (Så vi vet hur mycket smörgåstårta vi ska köpa)

Smörgåstårta kommer att serveras till alla föranmälda

Välkommen!

Styrelsen för Blendafiber Ekonomisk förening

När kommer återbetalningen?

Hur går det egentligen med återbetalningen, och hur mycket blir det? Två bra frågor som fortfarande väntar på bra svar. Problemet är nämligen att alla bidrag och utbetalningar inte är klara ännu. savingpig

De sista ansökningshandlingarna är nu inskickade för alla de bidrag vi kan söka, men handläggningstiden är upp till 6 månader lång.

Det senaste beskedet från Länsstyrelsen är att vi har beviljats ett stöd på maximalt 300 000 kronor där 193 188 kronor kommer att betalas ut från EU.

Så här står det i Länsstyrelsens beslut om utbetalning via Länsstyrelsen:

Innan pengarna betalas ut kommer Jordbruksverket kontrollera att Länsstyrelsen fattat ett korrekt beslut. Om beslutet är felaktigt betalar Jordbruksverket inte ut några pengar utan skickar tillbaka ärendet till Länsstyrelsen som får fatta ett nytt beslut.

Det bästa svar vi kan ge just nu är därför att frågan ska tas upp på årsmötet där Blendafibers styrelse kommer att redovisa alla ekonomiska spörsmål och lyfta frågan om vi ska fortsätta invänta alla bidrag eller göra en delåterbetalning på sådant som är klart redan då.

Här finns årsredovisningen 2011


Här kan du hämta Blendafibers årsredovisning för 2011 som en PDF-fil.
28 april 2012

Årsredovisningen för Blendafiber Ekonomisk förening är idel munter läsning. Under året som gått har det tillkommit fyra nya fastigheter och vi är nu totalt 81 som erlagt insatskapitalet på 30 000 kronor. Grävningen av etapp 2, som omfattar 24 anslutningar i Skäggalösa, Sunnanvik och södra Odensjö påbörjades i augusti i samarbete med Eon och avslutades sista helgen i november.

Resultaträkningen ser bra ut och balansräkningen är verkligen munter läsning för alla medlemmar. Tack vare alla bidrag och allt samarbete med Eon finns det gott om medel kvar att betala tillbaka. Det bör dock tilläggas att alla kostnader och bidrag ännu inte är klara, men det ser fortfarande mycket bra ut. Läs själv.

Årsredovisningen finns tillgänglig här i form av en PDF-fil som du kan läsa direkt eller hämta och skriva ut på papper om du vill. Av kostnadsskäl kommer vi inte att dela ut den i pappersform på årsmötet. Men du är alltså varmt välkommen att själv hämta och skriva ut den genom att klicka här.

Vi kommer även att gå igenom årsredovisningen och förklara vad siffrorna innebär på årsmötet den 2 maj. Varmt välkommen!