Kategoriarkiv: Bredband

Är problemen lösta nu?

Efter att ha analyserat våra tidigare mätningar och konstaterat att det fanns ”hack i kurvan” vill man nu från operatörens sida köra ytterligare en testomgång för att bekräfta att det fungerar problemfritt nu.

Testkörning 2 pågår och ska förhoppningsvis visa att det inte finns några kapacitetsproblem kvar.

Testkörning 2 pågår och ska förhoppningsvis visa att det inte finns några kapacitetsproblem kvar.

Testkörning är därför igång igen och kommer att pågå hela helgen för att få jämförbara mätsiffror för dygnets alla timmar. På måndag morgon tittar de igenom denna mätning för att se om det finns kvar några problem.

Upplever du några kapacitetsproblem i Blendafibers nät? Flera med tv via bredband har bitvis haft problem med att bilden fryser eller stoppar upp. Men detta ska förhoppningsvis vara löst. Eller?

Återkom gärna och berätta om dina erfarenheter och synpunkter här. Det går bra att kommentera denna och andra inlägg här direkt.

Går det långsamt ibland?

  Skärmavbild 2015-03-24 kl. 20.59.58 Felsökning pågår. Vi är flera som uppmärksammat att det ibland går väldigt långsamt och det verkar drabba flera oavsett operatör. Det kan ha att göra med Wexnets nätproblem som vi tidigare verkar ha varit lyckligt förskonade ifrån, det kan också bero på något annat. Men vi vill i alla fall berätta att en första felsökning pågår och att vi ska försöka gå till botten med problemet så att det inte återkommer.

Läs mer

Byanäten i Sverige undersökta – här är resultatet

byanet_i_sverige

Byanäten i Sverige är koncentrerade till södra Sverige och drivs primärt i form av ekonomiska föreningar. Det visar en undersökning som genomförts av Bredbandsforum på PTS, post och telestyrelsen.

För ett tag sedan fick Blendafiber frågan om vi ville svara på några frågor om vårt byanäts byggande och arbetet bakom. Nu är våra och alla andra svarandes svar sammanställda i en rapport som du kan läsa mer om och ta del av här i sin helhet.

Läs mer

Åskskadad switch? Spara nätadaptern!

Åskan skördar nu sina offer även i fibernätet. De vanligaste skadorna är inte fiberswitchen i sig, utan nätadaptern till switchen, alltså den transformator som strömförsörjer switchen.

Har du en skadad switch så släng inte adaptern utan lämna den till Björn Lundsten så har vi ett eget lager i byn om det skulle gå sönder fler.

Läs mer

Om det inte fungerar

Blendafiber har ett serviceavtal med företaget JTD – Jims Tele & Data. Avtalet innebär att JTD hjälper oss åtgärda de fel och problem som kan inträffa i byanätet eller i medlemmarnas utrustning mot timdebitering.

JTD

Om du behöver hjälp med något kring bredband är du naturligtvis varmt välkommen att kontakta JTD på egen hand direkt. Du når dem via länken ovan. Gäller det fel på Blendafibers byanät ska detta dock anmälas till Blendafibers serviceansvarige (Björn Lundsten) som avgör om vi behöver anlita JTD eller ej.

Blendafiber står för kostnaden för de fel på anläggningen som kan uppkomma och inte orsakats av den enskilde medlemmen eller beror på åsknedslag och liknande. Då bekostas reparationen av medlemmen själv. Det är detta som är skälet till att felanmälningar på anläggningen ska gå genom Blendafibers serviceansvariga.

Kostnaden för att anlita JTD är enligt serviceavtalet:
  • Vanlig tid: 490 kr/tim
  • Enkel övertid: 590 kr/tim
  • Kval övertid: 690 kr/tim

Vid brådskande reparationer tillkommer även en jourutryckningsavgift på 2 000 kr/tillfälle. Moms tillkommer.

Kontrollera söktråden!

Nu är inmätningen av vårt byanät i full gång. Inmätningen går till så att man kopplar på ström på den söktråd som ligger nergrävd tillsammans med ledningen så att den går att spåra med ett mätinstrument.

Kontrollera så att söktråden är tillgänglig vid din fastighet.

Så här ska det se ut, söktråden lätt tillgänglig. Klicka på bilden för att förstora.

Tyvärr har det visat sig att söktråden inte alltid är sökbar. Det kan vara brott på tråden eller glappkontakt vid någon skarv som gör att den inte fungerar hela vägen från ett skåp. Därför kan mätteknikern ibland vara tvungen att strömsätta söktråden i din ände vid din fastighet.

Vi vill därför be dig kontrollera och se till så att söktråden är framdragen och åtkomlig vid din fastighet, som på bilden. Om inte annat är det bra den dag det ska grävas i din närhet eller om din ledning inte skulle fungera.

Kolla din hastighet

Laddade upp en ny kartfil till hemsidan och tyckte att det gick ovanligt långsamt. Så jag testade med www.bredbandskollen.se.

Det som hämtas gick fortfarande snabbt, men testet visade att prestandan för att skicka filer var begränsad till en tiondel. Av någon anledning verkar operatören ha strypt tillgången till det som erbjuds i ett billigare abonnemang, men fakturan är fortfarande i enlighet med det dyrare. Har klagat utan att få svar ännu. Testa du också för säkerhets skull.

Musproblem

Blendafibers hittills mycket stabila nät har drabbats av problem. Vi har fått musangrepp i ett av skåpen. Mössen har kommit in underifrån och gnagt på fiberledningar, tyvärr så illa att några anslutningar slutat fungera.

Vi måste nu byta ut den skadade fibern vilket innebär att vi får blåsa om en fiber mellan två skåp. Omblåsningen och svetsning kommer att ske å det snaraste, men det kommer ändå att ta några dagar att åtgärda. Tre hushåll berörs av felet.

Vi har också varit runt och fyllt på med grus i alla skåp för att minimera risken för att det ska hända igen.

Bäste medlem i Blendafiber!

6 april 2012

Vi har nu nått i mål med vårt gemensamma fiberprojekt. Alla medlemmar har nu fått fibern installerad och inkopplad i sin fastighet. Det tog oss nästan exakt två år. Som du kanske minns startade vi den 30 november 2009 med ett stormöte i Odensjö skola för att se om intresse fanns. Och det gjorde det.

Nu kan alla som vill koppla upp sig via fibern och köra internet, ip-telefoni och TV – samtidigt med bästa kvalitet, högsta fart och största möjliga trygghet. Det är bara att välja tjänsteleverantör via de som finns i Wexnets nät. Många av oss är redan igång och det fungerar verkligen fantastiskt bra.

Det som nu återstår är en mängd administrativt arbete med bidragssammanställningar, betala fakturor, årssammanställning, kontakt med lantmäteriet, märka upp skåp, sätta upp märkstolpar med mera. Så någon gång under detta år kan vi nog summera allt för byggnadsfasen i detta projekt.

Men jag kan redan nu berätta att det ser bra ut. Vi kommer att kunna betala tillbaka en del av insatsen. Innan dess måste vi dock reda ut en punkt som många uppfattat som orättvis – dagsverkena.

I det avtal du undertecknat om anslutning till Blendafiber ingår att ställa upp med två dagars ideellt arbete. Många av medlemmarna har gjort detta och mycket därtill. En del har köpt dagsverken av våra ungdomar som ställt upp när det behövts, men det visar sig nu att ungdomarna arbetat betydligt fler dagar än de fått betalt för.

För er som inte har haft möjlighet på grund av jobb, att ni inte bor här eller av andra orsaker inte kunnat ställa upp, finns det nu möjlighet att betala in 500 kr per icke köpt eller utfört dagsverke till bankgiro 817-0607.

Glöm ej att skriva ditt namn när du sätter in pengarna så vi kan se vem som betalat in.

Dessa pengar tänkte vi använda till att betala de ungdomar som så förtjänstfullt hjälpt oss. Eventuellt överskott kommer att användas till medlemmarna, det kanske kan räcka till fika i samband med stormöte eller något annat.

Vi vill också passa på att tacka dig och alla andra för ett mycket positivt bemötande under hela denna projekttid.

Styrelsen för Blendafiber
genom

Christer Mårdh
Ordf.