Kategoriarkiv: Bredband

Byanäten i Sverige undersökta – här är resultatet

byanet_i_sverige

Byanäten i Sverige är koncentrerade till södra Sverige och drivs primärt i form av ekonomiska föreningar. Det visar en undersökning som genomförts av Bredbandsforum på PTS, post och telestyrelsen.

För ett tag sedan fick Blendafiber frågan om vi ville svara på några frågor om vårt byanäts byggande och arbetet bakom. Nu är våra och alla andra svarandes svar sammanställda i en rapport som du kan läsa mer om och ta del av här i sin helhet.

Läs mer

Åskskadad switch? Spara nätadaptern!

Åskan skördar nu sina offer även i fibernätet. De vanligaste skadorna är inte fiberswitchen i sig, utan nätadaptern till switchen, alltså den transformator som strömförsörjer switchen.

Har du en skadad switch så släng inte adaptern utan lämna den till Björn Lundsten så har vi ett eget lager i byn om det skulle gå sönder fler.

Läs mer

Om det inte fungerar

Blendafiber har ett serviceavtal med företaget JTD – Jims Tele & Data. Avtalet innebär att JTD hjälper oss åtgärda de fel och problem som kan inträffa i byanätet eller i medlemmarnas utrustning mot timdebitering.

JTD

Om du behöver hjälp med något kring bredband är du naturligtvis varmt välkommen att kontakta JTD på egen hand direkt. Du når dem via länken ovan. Gäller det fel på Blendafibers byanät ska detta dock anmälas till Blendafibers serviceansvarige (Björn Lundsten) som avgör om vi behöver anlita JTD eller ej.

Blendafiber står för kostnaden för de fel på anläggningen som kan uppkomma och inte orsakats av den enskilde medlemmen eller beror på åsknedslag och liknande. Då bekostas reparationen av medlemmen själv. Det är detta som är skälet till att felanmälningar på anläggningen ska gå genom Blendafibers serviceansvariga.

Kostnaden för att anlita JTD är enligt serviceavtalet:
  • Vanlig tid: 490 kr/tim
  • Enkel övertid: 590 kr/tim
  • Kval övertid: 690 kr/tim

Vid brådskande reparationer tillkommer även en jourutryckningsavgift på 2 000 kr/tillfälle. Moms tillkommer.

Kontrollera söktråden!

Nu är inmätningen av vårt byanät i full gång. Inmätningen går till så att man kopplar på ström på den söktråd som ligger nergrävd tillsammans med ledningen så att den går att spåra med ett mätinstrument.

Kontrollera så att söktråden är tillgänglig vid din fastighet.

Så här ska det se ut, söktråden lätt tillgänglig. Klicka på bilden för att förstora.

Tyvärr har det visat sig att söktråden inte alltid är sökbar. Det kan vara brott på tråden eller glappkontakt vid någon skarv som gör att den inte fungerar hela vägen från ett skåp. Därför kan mätteknikern ibland vara tvungen att strömsätta söktråden i din ände vid din fastighet.

Vi vill därför be dig kontrollera och se till så att söktråden är framdragen och åtkomlig vid din fastighet, som på bilden. Om inte annat är det bra den dag det ska grävas i din närhet eller om din ledning inte skulle fungera.

Kolla din hastighet

Laddade upp en ny kartfil till hemsidan och tyckte att det gick ovanligt långsamt. Så jag testade med www.bredbandskollen.se.

Det som hämtas gick fortfarande snabbt, men testet visade att prestandan för att skicka filer var begränsad till en tiondel. Av någon anledning verkar operatören ha strypt tillgången till det som erbjuds i ett billigare abonnemang, men fakturan är fortfarande i enlighet med det dyrare. Har klagat utan att få svar ännu. Testa du också för säkerhets skull.

Musproblem

Blendafibers hittills mycket stabila nät har drabbats av problem. Vi har fått musangrepp i ett av skåpen. Mössen har kommit in underifrån och gnagt på fiberledningar, tyvärr så illa att några anslutningar slutat fungera.

Vi måste nu byta ut den skadade fibern vilket innebär att vi får blåsa om en fiber mellan två skåp. Omblåsningen och svetsning kommer att ske å det snaraste, men det kommer ändå att ta några dagar att åtgärda. Tre hushåll berörs av felet.

Vi har också varit runt och fyllt på med grus i alla skåp för att minimera risken för att det ska hända igen.

Bäste medlem i Blendafiber!

6 april 2012

Vi har nu nått i mål med vårt gemensamma fiberprojekt. Alla medlemmar har nu fått fibern installerad och inkopplad i sin fastighet. Det tog oss nästan exakt två år. Som du kanske minns startade vi den 30 november 2009 med ett stormöte i Odensjö skola för att se om intresse fanns. Och det gjorde det.

Nu kan alla som vill koppla upp sig via fibern och köra internet, ip-telefoni och TV – samtidigt med bästa kvalitet, högsta fart och största möjliga trygghet. Det är bara att välja tjänsteleverantör via de som finns i Wexnets nät. Många av oss är redan igång och det fungerar verkligen fantastiskt bra.

Det som nu återstår är en mängd administrativt arbete med bidragssammanställningar, betala fakturor, årssammanställning, kontakt med lantmäteriet, märka upp skåp, sätta upp märkstolpar med mera. Så någon gång under detta år kan vi nog summera allt för byggnadsfasen i detta projekt.

Men jag kan redan nu berätta att det ser bra ut. Vi kommer att kunna betala tillbaka en del av insatsen. Innan dess måste vi dock reda ut en punkt som många uppfattat som orättvis – dagsverkena.

I det avtal du undertecknat om anslutning till Blendafiber ingår att ställa upp med två dagars ideellt arbete. Många av medlemmarna har gjort detta och mycket därtill. En del har köpt dagsverken av våra ungdomar som ställt upp när det behövts, men det visar sig nu att ungdomarna arbetat betydligt fler dagar än de fått betalt för.

För er som inte har haft möjlighet på grund av jobb, att ni inte bor här eller av andra orsaker inte kunnat ställa upp, finns det nu möjlighet att betala in 500 kr per icke köpt eller utfört dagsverke till bankgiro 817-0607.

Glöm ej att skriva ditt namn när du sätter in pengarna så vi kan se vem som betalat in.

Dessa pengar tänkte vi använda till att betala de ungdomar som så förtjänstfullt hjälpt oss. Eventuellt överskott kommer att användas till medlemmarna, det kanske kan räcka till fika i samband med stormöte eller något annat.

Vi vill också passa på att tacka dig och alla andra för ett mycket positivt bemötande under hela denna projekttid.

Styrelsen för Blendafiber
genom

Christer Mårdh
Ordf.

Bytt e-postadress?

24 mars 2011

I Blendafibers byanät har vi tillgång till ett antal olika operatörer som alla erbjuder ett antal personliga e-postadresser. Om du bytt operatör har du kanske även bytt e-postadress?

Meddela oss gärna med ett mail till nedanstående adress så vi kan kontakta dig på din nya adress: info@blendafiber.se

Du som vill kunna byta och testa olika operatörer utan att byta e-post kan även teckna dig för en gratis e-postadress hos Googles Gmail. Det finns att få gratis e-post på fler ställen, men Gmail har visat sig fungera bra för de flesta av oss, även i mobilen, så den rekommenderar vi gärna.

Du hittar Googles Gmail här.

Rekord i fiberöverföring

16 mars 2011

Möjligheterna att överföra stora mängder information i en fiber är goda, även inför framtiden. Våra 100 Mbit/s som vi klarar idag kan redan uppgraderas till 1 000 Mbit/s om behov finns. Men det stannar inte där på långa vägar.

Forskare vid Fraunhofer Heinrich Hertz-institutet och Danmarks tekniska universitet i Köpenhamn satte nyligen ett nytt rekord då man lyckades med en överföringshastighet på 10,2 terabit/s över en sträcka på 29 km. Rekordet presenterades nyligen vid Optical Fiber Communications Coference (OFC 2011) i Los Angeles.

10,2 terabit/s är det samma som 10 445 Gbit/s eller 10 695 475 Mbit/s. Det innebär i runda slängar 10 000 gånger snabbare än vad vi klarar i Blendafiber idag. Sedan är det förstås en annan fråga vad man ska ha så snabba förbindelser till. I ett byanät är det förstås svårt att utnyttja så höga kapaciteter, men i stamnät som knyter samman vårt och andras byanät med resten av internet, innebär det att en enda fiber räcker mycket långt.