månadsarkiv: juni 2012

Omgjord hemsida

Välkommen till en ny hemsida med flera nya möjligheter och funktioner. Nu kan du kommentera och göra egna inlägg, söka och sortera efter kategorier. Därmed kan vi på ett enkelt sätt utbyta erfarenheter och synpunkter om våra olika operatörer och tjänster eller vad som är aktuellt för tillfället.

Allt som fanns på den gamla hemsidan finns också kvar. Här nedan hittar du ett utbud av innehållet, men du kan även nå allt annat som funnits med sedan starten, men som kanske inte är lika aktuellt längre, i högerkanten under Våra erfarenheter, eller här:

1. Bakgrund. Så här gick det till när vi startade projektet Blendafiber. Detta är ursprungligen publicerat på blendafiber.se fram till den 10 februari 2010.
2. Projektering. När Blendafiber projekterade och började undersöka förutsättningarna för att bygga ett byanät. Ursprungligen publicerat på blendafiber.se mellan den 11 februari och 3 mars 2010.

3. Projektstart. Projektet startades på allvar, så här gick det till när vi projekterade och beslutade oss för att bygga byanätet. Ursprungligen publicerat på blendafiber.se mellan den 4 mars och 8 april 2010.
4. Grävning. Den 8 april hölls uppstartsmöte med EON. Så här gick grävningen till. Ursprungligen publicerat på blendafiber.se mellan den 8 april och 19 september 2010.
5. Fiberanslutning och inkoppling. Här är våra erfarenheter från att blåsa fiber i de nedgrävda tomrören till att svetsa fibren och koppla samman dem till ett byanät. Ursprungligen publicerat på blendafiber.se mellan den 10 september 2010 och 20 november 2011.

Här finns årsredovisningen 2011


Här kan du hämta Blendafibers årsredovisning för 2011 som en PDF-fil.
28 april 2012

Årsredovisningen för Blendafiber Ekonomisk förening är idel munter läsning. Under året som gått har det tillkommit fyra nya fastigheter och vi är nu totalt 81 som erlagt insatskapitalet på 30 000 kronor. Grävningen av etapp 2, som omfattar 24 anslutningar i Skäggalösa, Sunnanvik och södra Odensjö påbörjades i augusti i samarbete med Eon och avslutades sista helgen i november.

Resultaträkningen ser bra ut och balansräkningen är verkligen munter läsning för alla medlemmar. Tack vare alla bidrag och allt samarbete med Eon finns det gott om medel kvar att betala tillbaka. Det bör dock tilläggas att alla kostnader och bidrag ännu inte är klara, men det ser fortfarande mycket bra ut. Läs själv.

Årsredovisningen finns tillgänglig här i form av en PDF-fil som du kan läsa direkt eller hämta och skriva ut på papper om du vill. Av kostnadsskäl kommer vi inte att dela ut den i pappersform på årsmötet. Men du är alltså varmt välkommen att själv hämta och skriva ut den genom att klicka här.

Vi kommer även att gå igenom årsredovisningen och förklara vad siffrorna innebär på årsmötet den 2 maj. Varmt välkommen!

Kallelse till årsmöte

6 april 2012

Härmed kallas till årsmöte med Blendafiber Ekonomisk Förening

Tid: 2 maj kl 18:00

Plats: Odensjö samlingslokal

På programmet:

* Ledningsrätt Sara Andersson från Lantmäteriet

* Årsmöte

* Övriga ärenden

Ta med egen kaffekorg

Välkomna!

Styrelsen för Blendafiber Ekonomisk förening

PS, har du bytt e-postadress? Glöm inte att maila din nya till:
info@blendafiber.se.

Bäste medlem i Blendafiber!

6 april 2012

Vi har nu nått i mål med vårt gemensamma fiberprojekt. Alla medlemmar har nu fått fibern installerad och inkopplad i sin fastighet. Det tog oss nästan exakt två år. Som du kanske minns startade vi den 30 november 2009 med ett stormöte i Odensjö skola för att se om intresse fanns. Och det gjorde det.

Nu kan alla som vill koppla upp sig via fibern och köra internet, ip-telefoni och TV – samtidigt med bästa kvalitet, högsta fart och största möjliga trygghet. Det är bara att välja tjänsteleverantör via de som finns i Wexnets nät. Många av oss är redan igång och det fungerar verkligen fantastiskt bra.

Det som nu återstår är en mängd administrativt arbete med bidragssammanställningar, betala fakturor, årssammanställning, kontakt med lantmäteriet, märka upp skåp, sätta upp märkstolpar med mera. Så någon gång under detta år kan vi nog summera allt för byggnadsfasen i detta projekt.

Men jag kan redan nu berätta att det ser bra ut. Vi kommer att kunna betala tillbaka en del av insatsen. Innan dess måste vi dock reda ut en punkt som många uppfattat som orättvis – dagsverkena.

I det avtal du undertecknat om anslutning till Blendafiber ingår att ställa upp med två dagars ideellt arbete. Många av medlemmarna har gjort detta och mycket därtill. En del har köpt dagsverken av våra ungdomar som ställt upp när det behövts, men det visar sig nu att ungdomarna arbetat betydligt fler dagar än de fått betalt för.

För er som inte har haft möjlighet på grund av jobb, att ni inte bor här eller av andra orsaker inte kunnat ställa upp, finns det nu möjlighet att betala in 500 kr per icke köpt eller utfört dagsverke till bankgiro 817-0607.

Glöm ej att skriva ditt namn när du sätter in pengarna så vi kan se vem som betalat in.

Dessa pengar tänkte vi använda till att betala de ungdomar som så förtjänstfullt hjälpt oss. Eventuellt överskott kommer att användas till medlemmarna, det kanske kan räcka till fika i samband med stormöte eller något annat.

Vi vill också passa på att tacka dig och alla andra för ett mycket positivt bemötande under hela denna projekttid.

Styrelsen för Blendafiber
genom

Christer Mårdh
Ordf.

Dags för årsmöte

29 mars 2012

Reservera onsdag kväll den 2 maj. Då är det dags för årsmöte. Kl 18:00 startar vi i Odensjö skola.

Vi får bland annat besök av Sara från Lantmäteriet som kommer att informera om vår ansökan om ledningsrätt. Ledningsrätten innebär att Blendafibers byanät blir en gemensamhetsanläggning som kommer att skrivas in på respektive fastighet. Så det är viktigt att du kommer.

Vi skulle också vilja ha hjälp med att uppdatera vårt register med din e-postadress, så snälla, klicka här eller skicka en e-post till oss på info@blendafiber.se och ange din aktuella och fungerande e-postadress.