Absolut förbjudet att överlåta bredbandsnät

lanstbrevbildLänsstyrelsen har skickat ut ett brev till alla fiberföreningar där man informerar om nya regler för överlåtelse av bredbandsnät. Det är nämligen vanligt att den huvudoperatör som byanätet är anslutet till (i Blendafibers fall är det Wexnet), erbjuder sig att ta över nätet för att föreningen ska slippa ansvara för drift och underhåll.

Men nu meddelar alltså Länsstyrelsen att bredbandsnät som finansierats med medel från Landsbygdsprogrammet inte får överlåtas inom fem år från det att Länsstyrelsen beslutat om stöd.

Från den 14 mars 2014 är det dessutom absolut förbjudet att, före eller inom fem år från Länsstyrelsens beslut om stöd, teckna avtal med någon part om framtida överlåtelse eller genomföra upphandling som innebär överens­kommelse med motsvarande innebörd.

Överträdelse medför återbetalningsplikt.

För Blendafibers del innebär detta att vi är förhindrade att överlåta vårt byanät på någon annan part i ytterligare tre år. Det innebär också att vi är tvungna att behålla föreningen så som den är och själva ta ansvar för allt som sker inom vårt byanät.

Här är Länsstyrelsens brev Regler om överlåtelse av bredbandsnät

Nu kommer återbetalningen!

Dags för återbetalning!

Så, då var alla hinder ur vägen. Länsstyrelsens revision med granskning av Blendafiber är avklarad och den sista återstående utbetalningen av bidrag har även anlänt, så nu påbörjar vi återbetalningen till våra medlemmar.

Vi har fått in bankkontonummer från de allra flesta och där kommer återbetalningen att dyka upp inom kort. Men det återstår ännu några få som vi inte har klart med hur pengarna ska betalas ut. Återkom omgående med ditt kontonummer till Blendafibers kassör om du känner dig träffad.

Sedan är det bara att hålla utkik på ditt anmälda bankkonto. Utbetalningarna är nu påbörjade!

Ny fibergrävning i Odensjö

Grävning

Grävning

Inom kort ska Telia gräva ner en fiberkabel mellan Väghult och telestationen i Odensjö. Inga markägare har kontaktats då grävningen kommer att ske i vägbanken på den västra sidan om häradsvägen.

Blendafibers och EONs ledningar ligger i huvudsak på den östra sidan, men det finns även anslutningar och delar av vårt fibernät som ligger på vägens västra sida. Blendafiber har varit ute på ledningsvisning och markerat var vårt nät ligger nedgrävt för att undvika skador.

Skulle det ändå visa sig bli problem är grävaren skyldig att stå för återställning och repararation. Men det är viktigt att vi alla hjälps åt och har koll på funktionen så att vi kan anmäla och åtgärda eventuella skador så snabbt som möjligt.

Blendafiber har ett serviceavtal med företaget JTD – Jims Tele & Data. Avtalet innebär att JTD hjälper oss åtgärda de fel och problem som kan inträffa i byanätet eller i medlemmarnas utrustning mot timdebitering. Om det inte fungerar.

JTD

Revision fördröjer återbetalning

Bild: Charly W. Karl, (CC BY-ND 2.0)

Bild: Charly W. Karl, (CC BY-ND 2.0)

I dag onsdag den 10/7 hade Blendafiber besök från Jordbruksverket. Blendafiber var en av ett antal föreningar som blivit uttagna för granskning, det vill säga revision.

Kontrollanten gick igenom hela vårt fiberprojekt, kollade offerter, fakturor, bidrag, markavtal, skyltar, skåp med mera. Rapporten kommer att skickas till Länsstyrelsen som i sin tur hör av sig till oss och redovisar resultatet av revisionen.

Anledningen till revisionen har alltså att göra med Länsstyrelsen och de bidrag vi beviljats. Länsstyrelsens sista utbetalning av beviljade bidrag har därför inte gjorts ännu, men vi utgår från att vi inte får någon anmärkning och att de sista bidragspengarna kommer att utbetalas till Blendafiber i augusti/september.

Revisionen och den försenade utbetalningen gör dock att vi tvingas skjuta på vår återbetalning tills vi fått rapporten från Länsstyrelsen.

Vad ska det kosta för nytillkomna?

Ska det vara möjligt för nytillkomna att ansluta sig till Blendafiber i efterhand? Vad ska det i så fall kosta och hur ska det gå till?

Frågan väcktes och diskuterades ingående på senaste årsmötet och det fanns många olika synpunkter och förslag.

Foto: Freefoto.com

Foto: Freefoto.com

Ska en andel kosta mer, mindre eller lika mycket som det kostat för de nuvarande medlemmarna? Vad händer då om det kostar mer än så att ordna en ny anslutning? Eller att det kostar mindre för att nätet förberetts och dimensionerats för fler till en lite högre kostnad för de nuvarande medlemmarna?

Det här är inga enkla frågor och det finns inga enkla svar. Men fundera och diskutera gärna här med kommentarsfunktionen nedan. Klart är väl i alla fall att vi vill ge nytillkomna möjlighet att ansluta sig? Och uppmuntra till eventuella nybyggen som kan göra vår bygd mer levande?

Viktigt vid överlåtelse av fastighet

Foto: Niklas Barsk

Foto: Niklas Barsk

Förr eller senare kommer en ansluten fastighet att byta ägare och då är det viktigt att man klargör vad som gäller med byanät, fiberanslutning och ägarandel i Blendafiber.

Byanätet är en egen anläggning som en enskild fastighetsägare inte kan ändra på. Det går till exempel inte att flytta på en kanalisation.

Viktigt är även att det klargörs både för förening, säljare och köpare att en ny ägare även tar över medlemskap och ägarandel i byanätet. Det är även viktigt att det anges när övertagandet sker så att det inte råder någon tvekan om vem som ska få eventuell återbäring eller betala eventuella extra kostnader vid ett visst tillfälle.

Om det inte fungerar

Blendafiber har ett serviceavtal med företaget JTD – Jims Tele & Data. Avtalet innebär att JTD hjälper oss åtgärda de fel och problem som kan inträffa i byanätet eller i medlemmarnas utrustning mot timdebitering.

JTD

Om du behöver hjälp med något kring bredband är du naturligtvis varmt välkommen att kontakta JTD på egen hand direkt. Du når dem via länken ovan. Gäller det fel på Blendafibers byanät ska detta dock anmälas till Blendafibers serviceansvarige (Björn Lundsten) som avgör om vi behöver anlita JTD eller ej.

Blendafiber står för kostnaden för de fel på anläggningen som kan uppkomma och inte orsakats av den enskilde medlemmen eller beror på åsknedslag och liknande. Då bekostas reparationen av medlemmen själv. Det är detta som är skälet till att felanmälningar på anläggningen ska gå genom Blendafibers serviceansvariga.

Kostnaden för att anlita JTD är enligt serviceavtalet:
  • Vanlig tid: 490 kr/tim
  • Enkel övertid: 590 kr/tim
  • Kval övertid: 690 kr/tim

Vid brådskande reparationer tillkommer även en jourutryckningsavgift på 2 000 kr/tillfälle. Moms tillkommer.

12 000 kr tillbaka

Dollars funnel.På årsmötet den 21 maj beslutades bland annat om återbetalning av insatt kapital. När nu alla kostnader och bidrag är kända och inom kort utbetalade har vi kunnat summera slutkostnaderna och beräkna de fortsatta driftskostnaderna för anläggningen.

smorgastartaSumma summarum beslutades det att en återbetalning ska göras med 12 000 kronor.atatarta

Sedan firade medlemmarna med att äta smörgåstårta.tatarta

Kallelse till årsmöte

Härmed kallas till årsmöte med Blendafiber Ekonomisk Förening

När: 21 maj kl 19:00ordfklubba

Var: Odensjö skola

På programmet:

  • Årsmöte
  • Återbetalning
  • Övriga ärenden

Anmäl om du kommer på mötet senast den 14/5 till någon av oss i styrelsen eller på info@blendafiber.se (Så vi vet hur mycket smörgåstårta vi ska köpa)

Smörgåstårta kommer att serveras till alla föranmälda

Välkommen!

Styrelsen för Blendafiber Ekonomisk förening