Går det långsamt ibland?

  Skärmavbild 2015-03-24 kl. 20.59.58 Felsökning pågår. Vi är flera som uppmärksammat att det ibland går väldigt långsamt och det verkar drabba flera oavsett operatör. Det kan ha att göra med Wexnets nätproblem som vi tidigare verkar ha varit lyckligt förskonade ifrån, det kan också bero på något annat. Men vi vill i alla fall berätta att en första felsökning pågår och att vi ska försöka gå till botten med problemet så att det inte återkommer.

Det är lätt att bli bortskämd med snabbt bredband. Och vi har haft en lång period där allt bara flutit på. Men så helt plötsligt var vi flera som upptäckte att det gick väldigt långsamt ibland. Vi mäter nu lite då och då med Bredbandskollen, men när man får dåligt resultat och klagar på kapaciteten hos sin operatör hänvisar de ofta till andra mätverktyg som kan ge helt andra resultat.

Skärmavbild 2015-03-24 kl. 18.30.42

Då är det ju så mycket lättare när det verkligen inte fungerar alls. Då är det tydligt att det är något som är fel och dessutom så mycket lättare att hitta. Men när det fungerar bra för det mesta, men går ner ibland eller bara blir riktigt långsamt ibland?

Undertecknad tröttnade och felanmälde saken till operatören Bahnhof som verkar ta saken på allvar. Men alldeles enkelt är det inte. Jag måste själv felsöka genom att köra ett program under en viss tid som ska kolla belastningen och uppkopplingen.

"För att vi ska kunna identifiera problemet vill vi tillsammans med stadsnätet utvärdera din anslutning över ett dygn. Du kan använda datorn som vanligt under tiden. Vi vill att du låter testet gå i 24 timmar. Under den tiden ska alltså datorn vara påslagen och du bör även undvika tunga nedladdningar. Vi beklagar besväret. Undvik också att datorn går in i energisparläge."

”För att vi ska kunna identifiera problemet vill vi tillsammans med stadsnätet utvärdera din anslutning över ett dygn. Du kan använda datorn som vanligt under tiden. Vi vill att du låter testet gå i 24 timmar. Under den tiden ska alltså datorn vara påslagen och du bör även undvika tunga nedladdningar. Vi beklagar besväret. Undvik också att datorn går in i energisparläge.”

 

Från början var jag även tvungen att stänga av all annan internet-kontakt och köra direkt från switchen, men sedan återkom operatören och sa att jag kan ha annan utrustning påkopplad också, bara mätdatorn sitter i den högst prioriterade porten. De ger mig helt enkelt dubbla ip-adresser under tiden.

Vad detta landar i vet vi inte ännu. Mätning pågår som sagt. Vi återkommer så snart vi vet mer.

Skärmavbild 2015-03-24 kl. 20.58.34

Skärmavbild 2015-03-24 kl. 18.30.55

Byanäten i Sverige undersökta – här är resultatet

byanet_i_sverige

Byanäten i Sverige är koncentrerade till södra Sverige och drivs primärt i form av ekonomiska föreningar. Det visar en undersökning som genomförts av Bredbandsforum på PTS, post och telestyrelsen.

För ett tag sedan fick Blendafiber frågan om vi ville svara på några frågor om vårt byanäts byggande och arbetet bakom. Nu är våra och alla andra svarandes svar sammanställda i en rapport som du kan läsa mer om och ta del av här i sin helhet.

Läs mer

Åskskadad switch? Spara nätadaptern!

Åskan skördar nu sina offer även i fibernätet. De vanligaste skadorna är inte fiberswitchen i sig, utan nätadaptern till switchen, alltså den transformator som strömförsörjer switchen.

Har du en skadad switch så släng inte adaptern utan lämna den till Björn Lundsten så har vi ett eget lager i byn om det skulle gå sönder fler.

nätadapter1

 

Har du en sådan här över kan det rädda nästa åskskada. Behöver du ersätta adaptern med en ny är det dessa värden som gäller:

nätadapter2

12 volt, pluspol i mitten och en uteffekt på minst 15,6 watt som på denna skylt. En kraftigare adapter som kan leverera mer ström och högre effekt vid 12 volts spänning gör ingenting. Men den får inte ge högre spänning än 12 volt och strömstyrkan måste vara minst 1,3 ampere. Likström.

Uppdaterad historik

Redan när Blendafiber startades öppnade vi en hemsida som uppdaterades löpande med senaste nytt. Sidan blev senare uppmärksammad för dess utförliga beskrivningar av arbetet med att driva en fiberförening och att bygga ett byanät.

Blendafiber.se har sedan dess uppdaterats och publicerats med modernare verktyg, men de gamla sidorna har legat kvar parallellt. Nu är även de gamla sidorna överlagda i det aktuella systemet och kan enkelt nås i sidopanelen Våra erfarenheter till höger eller här:

  1. Bakgrund
  2. Projektstart
  3. Projektering
  4. Grävning
  5. Svetsning och fiberanslutning

 

Absolut förbjudet att överlåta bredbandsnät

lanstbrevbildLänsstyrelsen har skickat ut ett brev till alla fiberföreningar där man informerar om nya regler för överlåtelse av bredbandsnät. Det är nämligen vanligt att den huvudoperatör som byanätet är anslutet till (i Blendafibers fall är det Wexnet), erbjuder sig att ta över nätet för att föreningen ska slippa ansvara för drift och underhåll.

Men nu meddelar alltså Länsstyrelsen att bredbandsnät som finansierats med medel från Landsbygdsprogrammet inte får överlåtas inom fem år från det att Länsstyrelsen beslutat om stöd.

Från den 14 mars 2014 är det dessutom absolut förbjudet att, före eller inom fem år från Länsstyrelsens beslut om stöd, teckna avtal med någon part om framtida överlåtelse eller genomföra upphandling som innebär överens­kommelse med motsvarande innebörd.

Överträdelse medför återbetalningsplikt.

För Blendafibers del innebär detta att vi är förhindrade att överlåta vårt byanät på någon annan part i ytterligare tre år. Det innebär också att vi är tvungna att behålla föreningen så som den är och själva ta ansvar för allt som sker inom vårt byanät.

Här är Länsstyrelsens brev Regler om överlåtelse av bredbandsnät

Nu kommer återbetalningen!

Dags för återbetalning!

Så, då var alla hinder ur vägen. Länsstyrelsens revision med granskning av Blendafiber är avklarad och den sista återstående utbetalningen av bidrag har även anlänt, så nu påbörjar vi återbetalningen till våra medlemmar.

Vi har fått in bankkontonummer från de allra flesta och där kommer återbetalningen att dyka upp inom kort. Men det återstår ännu några få som vi inte har klart med hur pengarna ska betalas ut. Återkom omgående med ditt kontonummer till Blendafibers kassör om du känner dig träffad.

Sedan är det bara att hålla utkik på ditt anmälda bankkonto. Utbetalningarna är nu påbörjade!

Ny fibergrävning i Odensjö

Grävning

Grävning

Inom kort ska Telia gräva ner en fiberkabel mellan Väghult och telestationen i Odensjö. Inga markägare har kontaktats då grävningen kommer att ske i vägbanken på den västra sidan om häradsvägen.

Blendafibers och EONs ledningar ligger i huvudsak på den östra sidan, men det finns även anslutningar och delar av vårt fibernät som ligger på vägens västra sida. Blendafiber har varit ute på ledningsvisning och markerat var vårt nät ligger nedgrävt för att undvika skador.

Skulle det ändå visa sig bli problem är grävaren skyldig att stå för återställning och repararation. Men det är viktigt att vi alla hjälps åt och har koll på funktionen så att vi kan anmäla och åtgärda eventuella skador så snabbt som möjligt.

Blendafiber har ett serviceavtal med företaget JTD – Jims Tele & Data. Avtalet innebär att JTD hjälper oss åtgärda de fel och problem som kan inträffa i byanätet eller i medlemmarnas utrustning mot timdebitering. Om det inte fungerar.

JTD

Revision fördröjer återbetalning

Bild: Charly W. Karl, (CC BY-ND 2.0)

Bild: Charly W. Karl, (CC BY-ND 2.0)

I dag onsdag den 10/7 hade Blendafiber besök från Jordbruksverket. Blendafiber var en av ett antal föreningar som blivit uttagna för granskning, det vill säga revision.

Kontrollanten gick igenom hela vårt fiberprojekt, kollade offerter, fakturor, bidrag, markavtal, skyltar, skåp med mera. Rapporten kommer att skickas till Länsstyrelsen som i sin tur hör av sig till oss och redovisar resultatet av revisionen.

Anledningen till revisionen har alltså att göra med Länsstyrelsen och de bidrag vi beviljats. Länsstyrelsens sista utbetalning av beviljade bidrag har därför inte gjorts ännu, men vi utgår från att vi inte får någon anmärkning och att de sista bidragspengarna kommer att utbetalas till Blendafiber i augusti/september.

Revisionen och den försenade utbetalningen gör dock att vi tvingas skjuta på vår återbetalning tills vi fått rapporten från Länsstyrelsen.